I et godt samarbejde med lodsejere i Outrup og Hjerteforeningen har Hjertestigruppen i Outrup skabt mulighed for en rask gåtur i og omkring Outrup.

Torsdag d. 1. september 2011 blev den nyetablerede hjertesti indviet.

Hjertestigruppen har efterfølgende overdraget Hjertestien til Outrup Sogneforening, som derfor fremover har ansvaret for, at stien er i tilfredsstillende stand.

Slåning af græs på stien og lignende vedligehold varetages af Ib Hansen.

Hvis lodsejere langs stien eller brugere af stien støder på forhold i forbindelse med stien, som vi kan og bør gøre noget ved så kontakt Outrup Sogneforening eller evt. Ib Hansen på 75251434 eller på email www. anib @ bbsyd.

Hjertestien  starter og slutter i Outrup Anlæg, og turens længde er ca. 3 km. Der er opsat et kort i anlægget over ruten, og der står skilte med pile langs ruten.