Det første stykke at stien går gennem et skønt skovområde, hvor man nyder fuglelivet og undervejs en skøn, lille skovsø. Dette munder ud i en åben plads med en legeplads med særdeles gode legeredskaber. Her kan børnene tumle sig medens forældrene kan hygge sig ved søen ved siden af. I modsat ende er motionsredskaber.

Herefter går turen videre ad skønne stier, langs fodboldbanen og forenden her er endnu en stor legeplads og motionsområde. Når man går videre, kommer man til et nyt skov- og kærområde, som er meget naturskønt. Her i kærområdet er et rummeligt Picnic-skur, hvor man kan nyde sin medbragte kaffe m.m. og få en flor naturoplevelse. Den sidste del af stien ender i Ø. Assels by, som man bliver guidet rundt i og kan opleve et par mindesmærker. Turen ender ved Borgerhuset som ligger umiddelbart ved Brugsen som er startstedet.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Mors.