Den asfalterede sti går langs en stor klimasø og er handicapegnet. Der er mulighed for at sidde ned på bænke eller lignende undervejs.

Hjertestien er egnet til både picnic, cykling og løb. Der er mulighed for at bruge de opstillede fitness-redskaber.

Der er lave lyskilder hele vejen rundt. Lyset er slukket fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

Fakta om klimasøen:

Under normale forhold vil det være muligt at krydse søen på vadestedet. Færdslen foregår på eget ansvar. Søen er 6 ha stor (samme størrelse som 8 fodboldbaner), men vandspejlet kan stige op til en meter over den normale vandstand, når det regner rigtig meget. I sådanne situationer kan søen tilbageholde op til ca. 65 mio. liter vand, hvilket svarer til en fordobling af søens vandindhold. Bassinerne – rundt om søen – fungerer som en form for filtre, for det overfladevand der skal videre ud i klimasøen. Disse bassiner kan rumme yderligere ca. 18 mio. liter vand.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte Hjerteforeningen Herning.