Stien går langs søen. Kvie sø hører til blandt de ca. 70 lobeliasøer der findes i Danmark og har den største forekomst af den fredede gulgrønne Brasenføde. Prøver viser, at den groede i søen allerede for ca. 4.000 år siden. Søen er imidlertid langt ældre. Opstået for 12.000 år siden i forbindelse med den sidste istids ophør, som da havde varet i 60.000 år. Som årene gik, medførte nye tider en ændret brug af søen og dens bredder. Det sled hårdt på området og efter en omskiftelig tilværelse mellem sund turisme og en -til tider- grov merkantil udnyttelse af området blev det besluttet i 1969, at søen med omgivelser skulle fredes og ejerskabet af søen skulle overgå til den daværende Ansager Kommune.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Varde.