Den blå rute går ad Kragenæsvej forbi købmanden, til venstre ind i Klinkeskoven overfor Kragenæsvej 53, skovstien følges, den drejer lidt mod højre ad bredere skovsti, til venstre ad skovsti i skovkanten. Hele turen er 1,6 km. Den røde rute går ad Kragenæsvej forbi købmanden og ud af byen, venstre ad Møllelungsvej, venstre af Ravnsborgvej, venstre ad Glentehøjvej mod Klinkeskoven. Hele turen er 4,6 km.

Stålmosen har sandsynligvis fået navnet efter de forekomster af myremalm (en jernforbindelse), som er fundet i mosen. Ravnsby Bakker (”De Lollandske Alper”). Møllelung (lung=lyng): Moseområdet er områdets største dødishul (900 m. x 300 m). Skrænterne var indtil 1. verdenskrig dækket af lyng. Glentehøj er en 5000 år gammel velbevaret jættestue, du kan kravle ind i. En 5 meter lang gang fører til et mandshøjt og ni meter langt gravkammer. Den største af kammerets dæksten regnes for at være Danmarks tungeste (ca. 25 ton). Dodekalitten: I løbet af de kommende år opføres kunstmonumentet tolv 6-8 meter granithoveder og tolv lydinstallationer.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Lolland.