Kollund Naturunivers er et naturskønt areal, som Naturstyrelsen har stillet til rådighed for lokalbefolkningen med henblik på at lave et naturskønt område, som kan komme lokalbefolkningen og besøgende i området til gode.

Efter flere års frivilligt arbejde er det ved at være på plads med sø, nyplantet skov, parkeringsplads, toiletbygning, bålhytte, sheltere og hundeskov.

Der er i den forbindelse også blevet lavet en vandresti i samarbejde med Hjerteforeningen.

Den starter umiddelbart efter pladsen med bålhytten, hvor der står et oversigtskort over ruten.

På ruten vil man komme gennem grønne områder med nyplantet skov, nyplantet frugtplantage, ældre tilvokset skov, engområde med græssende dyr. Undervejs er der udsigt over marker, som støder op til området.

Ruten er i kuperet terræn.

Der er gode parkeringsmuligheder ved startstedet og der er en toiletbygning ved starten af ruten.