Der forefindes toiletter på gren- og parkeringspladsen over for Møllesøen.

Der gælder almindelige regler for færdsel på private arealer. Hunde skal være i snor, og affald må ikke smides i naturen.

Udover hjertestien ”Brøndlundsruten” findes også to eksisterende vandreruter i Klokkerholm kaldet ”Gravhøjsporet” og ”Møllesøen rundt” på henholdsvis 3,1 km og 2,3 km.

Klokkerholm ligger i et kulturhistorisk landskab; Klokkerholm Møllesø, som er Vendsyssels største sø med rigt dyre- og fugleliv samt god fiskebestand, historiske levn i landbrugslandet og gravhøje fra oldtiden. I Klokkerholm kan man også opleve den nyetablerede fodboldgolfbane, Brøndlund stien, der deler de opdyrkede marker og Sognefogedgården, hvorved der ligger en lille sø.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Brønderslev.