Å-stien

Turen starter ved P-pladsen på Algade 71. Stien går først over et grønt område. I bunden af området fører stien over Haarby Å som den herefter følger sydpå. Strækningen langs åen kaldes Kærlighedsstien.

Hvis du står helt stille og kigger ned i åen, kan du være heldig at se ørreder i det klare vand. Isfuglen og vandstæren er også gæster i dette område. Der­udover kan du glæde dig over de gamle træer med spættehuller og spalter, hvor flagermusen har sin bolig.

Lige før du når det smukke område ved møllesøen går du over et omløbsstryg, der blev etableret i 2006, så åens ørreder kan passere frit forbi søerne.

Efter møllesøen kommer du forbi nogle firkantede huller. Det er fiskedamme fra et for længst nedlagt dambrug.

Den markerede sti fortsætter langs omløbsstryget til det gamle elværk. Her drejer du hen over slusen og videre rundt om rensningsanlægget og gennem et lille grønt område. Ved Strandgade drejes til ven­stre, og 25 m henne krydses vejen. Her fortsætter stien som asfaltsti.

By-stien

Ruten fortsætter bag om husene og går igennem store grønne områder med spredt beplantning og forbi flere små vandhuller. Videre forbi legepladsen, ’Børnenes Jord’ samt idrætsanlægget og hallen. På denne strækning, er der rigtigt mange bænke til små hvil. Ved hallen krydses Strandgade og stien fører nu over broen tilbage til Kærlighedsstien. Her drejer du til højre og følger stien ud til Algade. Derefter til høj­re og 50 m fremme er du tilbage ved P-pladsen igen.

Stien er lavet i samarbejde med Assens Kommune.

Tak til vores sponsorer.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Assens.