Stien går gennem skov, by, bebyggelse og kuperet terræn. Der er rigt fugleliv, legeplads og adgang til toilet undervejs og mulighed for at sidde ned på diverse bænke osv.

Ruten er egnet til både picnic og løb.

Hjertestien er en afmærket motionsrute, der kan benyttes af alle. Langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo, der viser vej. Formålet med stien er at markere en sti, der giver mulighed for at dyrke motion hele året. Under turen, der er 5,79 km, går man både i natur og gennem byen. Underlaget er meget varieret: asfalt, grus, jord og fliser. Stien er åben døgnet rundt. God tur!

Hjertestien er etableret i et samarbejde mellem lokale borgere og Hjerteforeningen