Velkommen til Hjertestien i Himmerigsskoven.

Hjertestien er i alt 4,5 km. lang. Den kan skæres i flere dele, således at alle kan være med på en tur. Der er desuden opstillet bænke, hvis man ønsker at nyde den fantastiske udsigt eller hvis man trænger til et hvil, før turen går til de næste oplevelser. Som du kan se på kortet over Hjertestien, kan du gå hele turen, eller du kan gå kortere ture i de to sløjfer, der findes på hver sin side af Rønbækken.

Himmerigsskoven mellem Hinnerup og Gundfør består af en ”gammel” skov med høje træer og en skov, der er plantet i årene 2015 til 2020. Den ligger meget bynært og har stor betydning som rekreativt areal. Derfor er der lagt vægt på biodiversitet og oplevelsesværdi i området. Hjertestien ligger i den nye skov, hvilket giver en enestående mulighed for at følge skovens vækst.

Skoven består derfor af mange forskellige, fortrinsvis hjemmehørende træer og buske. 14 arter løvtræer (bl.a. eg, bøg, rødel, kirsebær, hyld, lidt nåletræer (rødgran, douglasgran og skovfyr), og 9 forskellige buske. Mange af arterne bærer frugt til glæde og gavn for mennesker og dyr. Læg mærke til variationen mellem store lysåbne arealer og skovområderne. De er også med til at øge Himmerigsskovens udvalg af levesteder for både dyr, planter og svampe. I de lysåbne arealer har man sået blomsterplanter som kællingetand og bakkenellike til stor glæde for sommerfugle og en mængde andre insekter og smådyr. Den naturlige skovudvikling fremskyndes ved opsætning af fuglespredningstræer -udgåede træer fastsat med wire – og et foderbræt. Besøgene inviteres til at medbringe frø til foderbrættet. Fuglene æder frøene og spreder dem så. Rundt omkring i området findes der stendynger, hvor firben og insekter og andre smådyr kan få varmen i forårets første solstråler. Kvasdynger er placeret for at fugle og andre smådyr kan søge ly og finde materialer til redebygning og lign. På andre arealer findes skov”øer” i et skov såkaldt miniaboret bestående af en blanding er træer og buske. Herfra vil de så sprede deres frø og etablere nye bestande.
Denne del af skoven etableredes fordi man ønsker at fremtidssikre de vigtige grundvandsressourcer og er et samarbejde mellem Hinnerup Vandværk, Naturstyrelsen og Favrskov Kommune. Skoven er plantet på næringsrig landbrugsjord. Derfor blev der på en del af arealerne udsået havre, som efterfølgende blev høstet og fjernet for at for at få fjernet nærringstofferne. Jo flere næringsstoffer, jo sværere er det for de nøjsomme planter at klare sig i konkurrencen med de hurtigt voksende nærringskrævende arter som tidsler, brændenælder og græsser.

Broen over Rønbækken er opført i forbindelse med etablering af Hjertestien. Materialerne er betalt af Favrskov Kommune og arbejdet er udført af frivillige i Hjerteforeningen.

Der er to parkeringspladser på Engelbjerggaard og Rønbækvej, og du kan starte turen fra begge pladser.

Barnevogne m.v. kan medbringes på en del af ruten.

God tur