Hjertestien i Høve Skov er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen. Høve Skov er en spændende skov, selv om den kun er 40 ha stor. Nåletræerne vokser på den næringsfattige hævede havbund, mens de frodige bakker i den vestlige del er dækket af løvskov. Flere bække – heraf en enkelt meget dyb og med stort fald – fører vandet ud i Sejrøbugten.

Teltpladsen er Danmarks ældste, og kun telte og teltvogne er tilladt på pladsen.

Høve Skovpavillon er bygget i 1908 og var i årtier det naturlige samlingspunkt for omegnens unge til lørdagsbal.

Hele Høve Skov er en hundeskov, hvor din hund må løbe løs, hvis den er under din kontrol. På stranden skal hunden være i snor fra april til og med september.

Mennesket er skabt til bevægelse. Kroppen kræver motion, hvis dens fine funktioner skal bevares – hele livet. At gå en tur er god motion. Hvad enten du følger byens puls, skovens ro eller din helt egen rytme, så har din krop og dit sind glæde og gavn af en gåtur.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Odsherred.