Fra parkeringspladsen går man ad grusvejen, Thostrup Hovgaard, til jernbaneviadukten på modsatte side af Engsøen. Neden for viadukten drejes til højre ad Thostrup Hovgaard, som følges frem til Aalykkevej, hvor der drejes til højre i retning mod byen. Efter ca. 50 meter drejes igen til højre ad grusvejen op gennem et lille skovområde, hvor man ved at følge pilene når frem til et kolonihaveområde. Dette passeres og sti-pilene viser nu ned mod stien, der fører over til stiforløbet ved Onsild Å. Herfra følges stien langs åen tilbage til Vikingeborgen Fyrkat.

De opsatte pile viser også, hvordan man går den modsatte vej rundt om Fyrkat Engsø.

Fyrkat Engsø er et bynært naturområde i Onsild Ådal mellem byen Hobro og Vikingeborgen Fyrkat.

Den blev genskabt i 2009 som led i et projekt, der skulle rense vandet fra Onsild Å for næringsstoffer ved at lade en del af vandet strømme gennem søen.

Samtidig skulle sø-projektet give en rigere og mere natur i ådalen.

I det naturskønne område med den 30 ha store Fyrkat Engsø er der et meget rigt fugleliv, ligesom der f. eks. også er observeret oddere i området.