Om Diget, stien og folderen
Diget, der er privat område, går henover områder som er ejet af 6 forskellige lodsejere og vi har fået adgang som gæster. Derfor beder vi alle gæster om at respektere de krav der er opsat for brugen.

Adgang er som for private skove, herunder, at der er adgang fra kl 6. om morgenen til solen går ned, og at hunde altid skal holdes i snor.

Stien kan bruges til fods, til cykel eller til hest (for sidstnævnte dog kun fra Fugletårnet til Boden).

Undlad venligst at færdes på diget udfor ejendommene på Boden, da diget her er del af deres private haver. Stien er ført nedenfor diget – ud mod Fjorden.

Ved højvande kan det være svært at passere ejendommene på Boden. Der er dog udlagt trædesten på de laveste strækninger.

Generelt anbefales solidt fodtøj – der kan være fugtigt i nogle områder. God tur.

Information om området Øland dige mod sydøst:
Øland var indtil år 1919 faktisk en ø. En dæmning blev etableret og gjorde Øland landfast med Gjøl m.m.. Diget er etableret for beskyttelse af de bagliggende områder mod Limfjordens indtrængning når der er højvande .

Læs mere om diget ved at scanne QR-koden i folderen eller se på oeland-lokalhistorie.dk

Se mere information om seværdigheder i området ved at scanne de andre QR koder eller se på vores fælles hjemmeside; oeland-limfjord.dk