Hjertestien Hindsgavl er 4,5 km. (rød), der øges til 6,5 km  (blå) ved at tage den ekstra sløjfe.

Hindsgavl-halvøen er i dag forvandlet til en Naturpark med 165 hektar nænsomt indhegnet Dyrehave og et åbent natur- og aktivitetsområde.  Hindsgavl: En sammensætning af ordet hind, der betyder hegn, og ordet gavl, der betyder stejle skrænter. Altså hegningen med de stejle skrænter.

Hindsgavl-halvøen er et ca. 800 år gammelt kulturområde. Første gang Hindsgavl dukker op i historien er i 1231, hvor området var ejet af Valdemar Sejr. Kongen opførte i 1295 Hindsgavl Borg som residens til den lokale lensmand. Hindsgavl Borg overlevede ikke den svenske besættelse fra 1658-60. De svenske soldater efterlod den som en ubeboelig ruin. Ruinen og den gamle hulvej herfra og markerne til Middelfart kan stadig ses i landskabet. Langs kysterne er bevaret en række skanser fra de store krige fra 1600-tallet og frem, og mange steder kan du finde spor fra Danmarkshistorien.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Middelfart.