Stien går gennem både skov, by, kuperet terræn og bebyggelse. Den er rig på fugleliv, der er mulighed for at sidde ned på bænke og lign. og den kan bruges hele året, da der ryddes sne osv.

På skrænten vest for Dalbygård ligger der en meget stor sten. Sagnet fortæller, at stenen har ligget der siden, man byggede Hedensted Kirke. I Stouby boede der en heks, som blev gal over, at man byggede Hedensted Kirke. Derfor tog hun stenen i sit strømpebånd og slyngede den mod Hedensted Kirke. Men stenen nåede ikke helt så langt og landede derfor i engen ved Torup Bæk. Engang i 40erne forsøgte daværende sognerådsformand Th. Jørgensen at flytte stenen til Hedensted og anbringe den på trekanten ved Haralds Plads. Men efter en del graveri måtte idéen opgives. Stien følger et meget kuperet terræn ned mod Torup Bæk og går bl.a. gennem et meget naturskønt område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Torup Bæk krydses to steder på træbroer. Højdeforskellen fra det laveste til det højeste punkt på stien er ca. 30 meter

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Hedensted.