Hjertestien følger store og små stier. I Stevneskoven er der kuperet terræn og en del trærødder. Der er etableret MTB-stier, som hjertestien krydser flere steder, så vær opmærksom.

Stien kan benyttes begge veje. Der er mulighed for afkortning flere steder.

Stien krydser Hallindskovvej to steder.

Der er rig mulighed for at bruge skoven som træningsrum.

Stien er ikke egnet til rullestole og kun delvis til gangbesværede. Den del af ruten der går i Gammel Hestehave og Halling Skov er fremkommelig for de fleste.

Hunde skal føres i snor.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Svendborg.