Hjertestien følger store og små stier. I Stevneskoven er der kuperet terræn og en del trærødder. Der er etableret MTB-stier, som hjertestien krydser flere steder, så vær opmærksom.

Stien kan benyttes begge veje. Der er mulighed for afkortning flere steder.

Stien krydser Hallindskovvej to steder.

Der er rig mulighed for at bruge skoven som træningsrum.

Hunde skal føres i snor.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Svendborg.