Der forefindes toiletter på startstedet Sorensminde. Der gælder almindelige regler for færdsel på private arealer. Hunde skal være i snor, og affald må ikke smides i naturen.

Geraa og Melholt ligger 3 km fra hinanden med hver ca. 110 indbyggere. 3 km fra Geraa ligger Asaa på østkysten med Brønderslevs eneste havn. Alle tre ruter starter på gårdspladsen til kommunens ældste hus, 400 år gamle Sorensminde i Geraa.

På den længste rute (5,8 km) kan opleves Melholt landsbykirke, Melholt plantage, strækninger langs Geraaen og sommerhusudstykningen Rummelsigen. Den korte rute (2,7 km) følger Strandgårdsvej stik øst ud til Kattegat, hvor man kan nyde en gåtur på ”Borgmestermolen”.

På den mellemste rute (3,7 km) går ad den gamle Kongevej fra Hals til Frederikshavn igennem marine forlandet til Kattegat. Herudover kommer man forbi ”Hundeskoven”, hestegårde og den nedlagte skole.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Brønderslev.

Geraa-Melholt I

Geraa-Melholt II