Stien begynder i byen og går videre til skov og sø. Der er mulighed for at sidde ned på enkelte bænke undervejs, og der er lys ved søen.

Der er ingen toiletfaciliteter og ingen mulighed for forplejning undervejs.

Hjertestien er velegnet til løb, cykling, kørestol og rollator.

Dallund Slot ligger smukt ned til Dallund Sø. Hoved-bygningen kan føres tilbage til 1540. Slottet har bl.a. tilhørt familien Blixen-Finecke og blev, efter den sidste baronesses død i 1926, solgt på aktion for 57.000 kr. Køberen var apoteker P. Helweg Mikkelsen, som senere overdrog Dallund til sygekasserne i Odense Amt, der brugte det som hvilehjem. I dag ejes slottet af Dallund Slot Aps.

Dallund Slot er ikke åbent for publikum.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Nordfyn.