Stien går gennem både skov, bebyggelse, kuperet terræn, langs sø, legeplads og rigt fugleliv. Der er adgang til toilet og bænke undervejs. Stien er egnet til picnic, løb, barne-/klapvogne og kan bruges hele året (der bliver ryddet sne osv.). Hjertestien ligger med udsigt til Holmgård Sø. Her er et sjældent plante- og dyreliv. Ruten fortsætter rundt om Borbjerg Møllesø og gennem Borbjerg Mølle Kro, hvor der er mange aktivitetsmuligheder. Der er shelters til overnatning mv. Der er borde og bænke langs ruten og direkte adgang til fodboldgolf samt stenalderhytte.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Holstebro.