Turen er lagt i Årtusindeskifteskoven i Lynge.

Skoven blev etableret i 1999 af Allerød Kommune som et varigt minde om årtusindeskiftet, med det formål at give borgere i Lynge et nærrekreativt område på et let kuperet areal.

Skoven er planlagt og anlagt af Skovdyrkerforeningen Nordlige Sjælland og dækker et areal på 14,14 ha.

Der er primært plantet løvtræer iblandet lidt nåletræer som Thuja, skovfyr og lærk. Skovbrynene er tilplantet med et rigt udvalg af hjemmehørende buske og småtræer.
Beplantningen skal medvirke til at tiltrække insekter, sommerfugle og bærspisende fugle.

Skoven vil skabe et rekreativt område for borgerne, men den skal ikke plejes for at give et afkast. Med tiden bliver der behov for udtynding og i den forbindelse kan der komme indtægter, der kan indgå i skovens drift.