Tove Bodil Nielsen har oplevet flere angstanfald i forbindelse med sin hjertesygdom. Hun blev heldigvis tidligt gjort opmærksom på af sin læge, at hun kunne opleve det som reaktion på sin hjertesygdom. I da er hun i medicinsk behandling.    

 

Hjælp på vej til hjertepatienter der kæmper med dårlig mental trivsel

Et nyt forskningsprojekt skal opdage dårlig mental trivsel hos hjertepatienter, og sikre, at der sættes ind med hjælp langt tidligere. En af dem er Tove Bodil Nielsen, som har fået hjælp til at slippe sin angst

 

Af Karsten Kjærgaard Foto Kåre Viemose

77-årige Tove Bodil Nielsen er en af de mange patienter med en iskæmisk hjertesygdom, som har kæmpet med det psykiske velbefindende ovenpå et hjertesvigt. Hun har bl.a. døjet med en række angstanfald. Første gang, hun oplevede anfaldene, var en dag, hvor hun var på hospitalet for at få taget blodprøver.

— Jeg havde bestilt en taxi hjem, men sygeplejersken var forsinket, og jeg gik panik over, at taxien ville komme, inden jeg var færdig på hospitalet. Mine ben begyndte at ryste, og mit blodtryk faldt til langt under 100. Angstanfaldene skete igen tre gange med en uges interval, fortæller hun. 

 

Mistrivsel skal opdages hurtigere
Over 150.000 danskere lever med en iskæmisk hjertesygdom. En stor del af patienterne kæmper efter diagnosticeringen af deres hjertesygdomme med mental trivsel. I Tove Bodil Nielsens tilfælde udviklede hun angst. Andre kæmper med psykiske udfordringer som depression eller stress. I mange tilfælde opdages de psykiske følgevirkninger ikke tidligt nok i sundhedsvæsenet. Det skal et forskningsprojekt, som har modtaget fem millioner kroner i støtte fra Hjerteforeningen, forsøge at ændre på. Hjertepatienterne skal blandt andet screenes for deres mentale trivsel, og hvordan de har det og tilbydes problemløsende konsultationer hos deres praktiserende læge. Alt sammen for at opdage eventuel mistrivsel hurtigere og for at sikre den rigtige hjælp til patienten.

Forskningsprojektet ledes af Bo Christensen, der er praktiserende læge og professor i almen medicin på Aarhus Universitet. Målet med forskningen er, at både læger og sygeplejersker i almen praksis kan og skal have mulighed for at identificere patienternes psykiske problemer. Samtidig skal denne screening danne et godt grundlag for bedre forebyggelse af alvorlige psykiske lidelser og hjælp til mental trivsel.

Det mentale helbred glemmes
Ifølge Bo Christensen kan en årsag til, at symptomer på psykiske lidelser ikke opdages af sundhedsvæsenet, være, at det mentale helbred glemmes i kontrollen med patienterne. Selve behandlingen af hjertesygdomme er oftest hurtig og særdeles effektiv på sygehuset, pointerer professoren.

— Patienterne bliver sat i medicinsk behandling og gjort opmærksom på, hvordan de skal ændre deres livsstil, hvad angår kost, motion, alkohol og eventuelt rygning. Mange af patienterne er ressourcestærke. Derfor har man nok ikke været opmærksom på, at de kan få mentale reaktioner, siger Bo Christensen og fortsætter:

— I en undersøgelse, vi lavede i Region Midtjylland for et par år siden, kunne vi se, at der er blevet spurgt ind til personer, som tidligere havde døjet med angst og depression. Men i alle de tilfælde, hvor der ikke havde været lignende før, var der en tendens til at tro, at det ikke ville fylde for patienten.

 

Solidt fundament for ændring af behandling
I det nye forskningsprojekt skal halvdelen af de deltagende læger og sygeplejerske uddannes i metoden med problemløsende samtaler. Den anden halvdel skal behandle patienterne, som de plejer. Effekten og forskellen på de to behandlingsformer skal blandt andet vurderes i forekomsten af angst og depressive symptomer hos patienterne. Men også om patienten får en bedre forebyggende behandling med hensyn til kolesterol, blodtryk og livsstil. Målet er at få implementeret den nye behandlingsform i almen praksis, såfremt behandlingen er effektiv. Projektet har derfor også fokus på, hvordan man kan implementere det i hverdagen i den enkelte klinik, forklarer Bo Christensen.

— Vi skal blive klogere på, hvordan vi hjælper patienterne til grundlæggende at mestre deres sygdom bedre, så vi kan hjælpe dem til et godt liv, selvom de har en hjertesygdom. Konsultationsforløbene vil i gennemsnit vare tre måneder, og så laver vi målingerne på patienternes mentale trivsel efter et år, siger han.

 

Har et solidt fundament
Professoren regner med, at logistikken bliver den største udfordring i forbindelse med udrulningen af projektet i almen praksis. Men den store bevilling giver mulighed for at gøre et godt forarbejde, fortæller han.

— Vi skal have uddannet personale og få projektet sat i system på klinikkerne. Men vi er godt klædt på til at opdage eventuelle forhindringer i et pilot-studie, og dermed har vi et solidt fundament til at lave forandringer i den måde, vi behandler hjertepatienterne fremover, siger Bo Christensen

 

Det kan ske for enhver
Tove Bodil Nielsen kom siden i medicinsk behandling for sin angst. Bo Christensen har været hendes læge gennem hele perioden og gjorde hende tidligt opmærksom på, at hun kunne risikere at få angst eller depression som reaktion på at få en hjertesygdom.

— Det satte sig i baghovedet, men jeg tænkte ikke, at det ville ske, da jeg opfatter mig selv som en stærk person. Men det kan ske for enhver. Bo (Christensen, red.) ringer ofte for at høre, hvordan det går. Det er vigtigt, at lægerne får talt med patienterne tidligt i forløbet om risikoen for at udvikle angst, så det kan forebygges, siger Tove Bodil Nielsen.

 

Få hjælp
I Hjerteforeningen har vi en række tilbud til dig, hvis du kæmper med psykiske følgevirkninger og mental trivsel ovenpå en hjertesygdom. Du kan bl.a. ringe direkte til vores rådgivningslinje Hjertelinjen på 70 25 00 00, hvor vores eksperter er klar med råd, vejledning og en fortrolig snak.

Hvad er iskæmisk hjertesygdom
Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet med blod og ilt. Forsnævringerne kan blandt andet føre til smerter omkring hjertet i form af fx en blodprop i hjertet.
Kilde hjerteforeningen.dk