• Giv hjertemassage med 30 tryk midt på brystkassen og kunstigt åndedræt med 2 pust – og gentag (se mere om kunstigt åndedræt i trin 7)
  • Fasthold en konstant trykdybde i brystkassen på 5 – 6 cm.
  • Hvis du ikke kan eller vil give indblæsninger, giver du kun hjertemassage
  • Fortsæt med hjertemassage og indblæsninger indtil der er normal vejrtrækning, og personen er ved bevidsthed, eller til professionel hjælp overtager. Bemærk, hvis personen har hjertestop, vil det ofte først være når personen får et stød med hjertestarter eller får yderligere behandling af fagfolk, at personen vågner op
Trin 7