Giv Liv projektet er et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning.

Målsætningen for Giv Liv projektet er, at flere skal overleve hjertestop.

Hvert år får ca. 4.000 personer hjertestop uden for hospital. Bliver du ramt af et pludseligt uventet hjertestop i Danmark, har du ca. 13 % chance for at overleve. Chancen for, at du overlever afhænger af, om du er i nærheden af et menneske, som gør noget og tør træde til, dvs. ringer 1-1-2 og starter livreddende førstehjælp.

Stadig flere danskere er med til at redde liv og faktisk er det nu ca. 66%, der træder til med hjælp, inden ambulancen ankommer. Denne positive udvikling, har Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning en målsætning om, bliver endnu stærkere.

Giv Liv projektet skal medvirke til at gøre livreddende førstehjælp til en folkesag. Dette skal gøres ved at være med til at sikre, at langt flere danskere har basal viden om genoplivning og tør træde til i tilfælde af hjertestop. Derfor tilbyder Hjerteforeningen i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning 30 minutters gratis Giv Liv-kurser, som skal være med til at give danskerne basal viden om genoplivning og gøre dem i stand til at handle – og ikke mindst turde træde til i tilfælde af hjertestop. 30 minutters Giv Liv-kurserne vil finde sted i hele Danmark og afholdes af en certificeret instruktør i genoplivning.

Læs mere her om, hvordan du bliver uddannet som certificeret instruktør i genoplivning hjerteforeningen.dk/frivillig-instruktoer  eller tilmeld dig et gratis Giv Liv-kursus https://hjerteforeningen.dk/givliv/30-minutters-giv-liv-kursus/


Østifterne arbejder for at gøre Danmark til et mere sikkert sted ved at støtte skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter og almennyttige formål.
En stor tak til Østifterne for støtte til GIV LIV. Læs mere om Østifterne her: https://www.oestifterne.dk/

 

Kontakt

Du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.
Har du generelle spørgsmål vedrørende Giv Liv projektet, skal du kontakte: Rikke Primdahl på tlf.: 51 34 03 07 & e-mail: rprimdahl@hjerteforeningen.dk
Har du spørgsmål vedrørende kurser og tilmelding, skal du kontakte: Nanna Marie Jensen tlf.: 28 57 14 89 & email: nmjensen@hjerteforeningen.dk