Giv Liv projektet er et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning, med støtte fra Østifterne.

Målsætningen for Giv Liv projektet er, at flere skal overleve hjertestop.

Hvert år får ca. 4.000 personer hjertestop uden for hospital. Bliver du ramt af et pludseligt uventet hjertestop i Danmark, har du ca. 10 % chance for at overleve. Chancen for, at du overlever afhænger af, om du er i nærheden af et menneske, som gør noget og tør træde til, dvs. ringer 1-1-2 og starter livreddende førstehjælp.

Stadig flere danskere er med til at redde liv og faktisk er det nu ca. 68%, der træder til med hjælp, inden ambulancen ankommer. Denne positive udvikling, har Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning en målsætning om, bliver endnu stærkere.

Giv Liv projektet skal medvirke til at gøre livreddende førstehjælp til en folkesag. Dette skal gøres ved at være med til at sikre, at langt flere danskere har basal viden om genoplivning og tør træde til i tilfælde af hjertestop. Derfor tilbyder Hjerteforeningen i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning ‘Hjerteredderkurser, 30 minutters intro i genoplivning’. Kurserne er gratis og vil finde sted i hele Danmark og afholdes af en certificeret instruktør i genoplivning. Kurserne er udviklet i samarbejde med og godkendt af Dansk Råd for Genoplivning.

Læs om, hvordan du bliver uddannet som certificeret instruktør i genoplivning hjerteforeningen.dk/frivillig-instruktoer
eller tilmeld dig et gratis kursus her https://hjerteforeningen.dk/givliv/30-minutters-giv-liv-kursus/

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til projektet, kurserne eller tilmelding kan du skrive til os på: givliv@hjerteforeningen.dk


Østifterne er sponsor for Giv Liv projektet. Østifterne arbejder for at gøre Danmark til et mere sikkert sted ved at støtte skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter og almennyttige formål. En stor tak til Østifterne for støtte til Giv Liv. Læs mere om Østifterne her: https://www.oestifterne.dk/