Hjerteforeningen støtter gennemsigtig og sikker deling af sundhedsdata

Deling af sundhedsdata er en elektronisk deling af patientinformationer mellem stat, regioner og kommuner, der muliggør bedre behandlinger på tværs af sektorer. Mange hjertepatienter har også andre kroniske sygdomme. Eksempelvis har halvdelen af de danskere, der lider af hjertesvigt, også en anden kronisk sygdom og indgår derfor i komplicerede behandlingsforløb, der involverer flere sektorer. Ud over at forbedre patientforløb kan sundhedsdata bidrage til forskning og kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet.

Hjerteforeningen anbefaler:

 • At patienterne kan få adgang til egne data; får mulighed for i højere grad at blive inddraget i eget sygdomsforløb og derved opnå en bedre forståelse af eget sygdomsforløb
 • At der udvikles en sammenhængende strategi for sikker indsamling og håndtering af data, der er transparent og ikke afhænger af patienten – hverken dennes aktive samtykke eller indrapportering
 • At der er mulighed for ubesværet deling af sundhedsdata, så det kan styrke samarbejdet mellem sektorer for et mere samlet og nært sundhedsvæsen
 • At der åbnes op for brug af sundhedsdata fra alle sektorer til forskning og kvalitetsudvikling, da dette er en vigtig kilde til forbedring og udvikling af sundhedssystemet
 • At der skabes klare retningslinjer for, hvordan sundhedsdata opbevares og anvendes, sådan at borgere og patienter kan have fuld tillid til, at deres data anvendes og opbevares sikkert.

Fakta:

 • 89 procent af danskerne er villige til at stille anonymiserede sundhedsdata til rådighed for sundhedsvæsenet (1).
 • Sundhed.dk er den direkte adgang til sundhedsdata for patienter, pårørende, læger, sygeplejersker m.fl. i sundhedsvæsenet. Patienter har dog kun begrænset mulighed for at følge eget sygdomsforløb grundet utilgængelige data (2).
 • Patienters helbredsoplysninger er fortrolige. Lovgivningen giver dog mulighed for at bruge helbredsoplysninger, når der er væsentlige grunde til det, fx for at sikre den bedste behandling, eller hvis patienten selv giver samtykke til databehandling (3).

Kilder:

 1. Mandag Morgen https://www.mm.dk/report/sundhedsvaesenet-ifoelge-danskerne-2/.
 2. OECD https://www.oecd.org/els/health-systems/ReviewofHealthCareQualityDENMARK_ExecutiveSummary.pdf.
 3. Sundhedsdatastyrelsen https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/sikkerhed-om-dine-data/ansvar-og-regler.

 

HER KAN DU HENTE EN PDF-UDGAVE AF “SUNDHEDSDATA”