Hjerteforeningen mener, at personlig medicin giver mulighed for en mere målrettet behandling af den enkelte patient til gavn for både patienten og samfundet

Med personlig medicin åbnes nye muligheder, hvor man ved hjælp af patientens genetiske profil kan finde den behandling, som er mest gavnlig for den enkelte patient og giver færrest bivirkninger. Personlig medicin findes og udvikles allerede i det danske sundhedsvæsen indenfor eksempelvis kræftområdet, og Danske Regioner og regeringen har i 2016 udarbejdet en samlet strategi på området. Det er vigtigt at fremme udvikling af personlig medicin indenfor flere sygdomsområder, herunder hjertesygdom.

Hjerteforeningen anbefaler:

 • Udvikling af bedre og mere målrettede behandlinger til gavn for patienterne gennem brug af viden fra bl.a. de unikke danske sundhedsregistre og nye teknologier
 • Et stærkt nationalt samarbejde om anvendelse af genteknologi på tværs af sundhedsvæsenet forankret i Nationalt Genom Center
 • Aktiv inddragelse af patienter og patientorganisationer som fuldgyldige partnere i processen mod mere personlig medicin
 • Sikkerhed med hensyn til data, garanti for databeskyttelse, og at data bruges til det formål, der er givet tilladelse til
 • Udvikling af Nyt Dansk Hjerteregister, hvilket giver en unik mulighed for nye forskningsgennembrud og bedre sygdomsforståelse og udgør en vigtig ressource for forskere, som arbejder med udvikling af personlig medicin.

Fakta: 

 • 8 ud af 10 danskere vil gerne kende til kommende sygdomme – især hvis sygdommen kan behandles (1).
 • På baggrund af den nationale strategi for Personlig Medicin er der i 2019 oprettet et Nationalt Genom Center, som bl.a. står for lagring og deling af genomdata i en national genomdatabase (2).
 • Personlig medicin kan fx bruges til opsporing af arvelige hjertesygdomme, hvor man via gentest kan finde frem til de personer, der er i risiko for at udvikle hjertesygdomme på grund af genfejl (3).

Kilder: 

 1. Danske Regioner, https://www.regioner.dk/sundhed/medicin/personlig-medicin.
 2. Nationalt Genom Center, www.ngc.dk.
 3. Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner, Personlig medicin til gavn for patienterne – National Strategi for Personlig Medicin 2017-2020, 2016.

HER KAN DU HENTE EN PDF-UDGAVE AF “PERSONLIG MEDICIN”