Hjerteforeningen går ind for genoplivning, da tvivl kan koste liv

Debatten om genoplivning handler i høj grad om patientens ret til selvbestemmelse med hensyn til, hvorvidt man ønsker at blive forsøgt genoplivet ved hjertestop eller ej. Der kan overordnet skelnes mellem to situationer for genoplivning. Situationer, hvor patienten grundlæggende er rask, men har et forbigående hjerteproblem og falder om på gaden, samt situationer, hvor patienten er meget gammel eller meget syg og er indlagt på hospitalet eller bor på plejecenter op til hjertestoppet. Sker hjertestoppet uden for plejecenter eller sygehus, er der oftest hverken tid eller mulighed for, at forbipasserende kan tage stilling til den enkeltes ønsker.

Hjerteforeningen anbefaler:

 • At der sættes hjertestartere op over hele landet, at de er tilgængelige hele døgnet, og at de registreres på hjertestarter.dk, da hjertestartere forbedrer muligheden for genoplivning, hvis et menneske falder om med hjertestop
 • At flere danskere uddannes til at kunne foretage genoplivning ved hjertestop uden for hospitalet, så hurtig indsats og livreddende hjælp sikres
 • At genoplivning på sygehus eller plejecenter sker på patientens præmisser, og at patientens ønske om ikke at blive genoplivet, så vidt muligt respekteres af de sundhedsprofessionelle
 • At de sundhedsprofessionelle bliver bedre til at tage samtalen med patienter og pårørende om døden, at patienternes ønsker registreres, og at viden om patienternes ønsker er tilgængelig, så ældre på plejecenters og indlagtes ret til selvbestemmelse ikke overses.

Fakta:

 • Hvert år rammes ca. 5.400 danskere af hjertestop uden for hospitalet. Det svarer til 15 personer om dagen (1).
 • Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag ca. 16% (2018) (2)
 • 4 gange flere overlever et hjertestop i dag sammenlignet med tal fra 2001
 • Hvis ingen træder til med genoplivning inden ambulancens ankomst, så er overlevelsen 11% (3)
 • Hvis et vidne træder til med hjertemassage, så er overlevelsen 16% (4)
 • For personer med hjertestop, som modtager genoplivning med brug af en hjertestarter inden for 3-5 minutter kan sandsynligheden for at overleve være helt op til 50-70 %. (5)
 • Den gennemsnitlige responstid for en ambulance er 7 min. (6) – dvs. der er i gennemsnit et 2 minutters afgørende tidsforskel (fra de 3-5 min.), hvor chancen for at overleve kan falde markant for hver af de 2 minutter
 • De fleste personer får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for ca. 10 minutter. Efter ca. 6 minutter kan hjernen begynde at tage skade og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med ca. 10 %.
 • 3 ud af 4 hjertestop sker i private hjem. Overlevelsen efter hjertestop i det offentlige rum er 3 gange større end i det private (7). Det er altså vigtigt, at langt flere borgere kan træde til i det private rum, hvor chancen for at overleve er mindst.
 • I dag stødes 9 % af personer med hjertestop før ambulancen ankommer – det er en syvdobling fra 2001 (1,3%) (8)

 

Kilder

 1. Rapport fra Dansk Hjertestopregister 2018 [Internet].
 2. Rapport fra Dansk Hjertestopregister 2018 [Internet].
 3. Rapport fra Dansk Hjertestopregister 2018 [Internet].
 4. Rapport fra Dansk Hjertestopregister 2018 [Internet].
 5. Monsieurs KG, Nolan JP, Bossaert LL, Greif R, Maconochie IK, Nikolaou NI, m.fl. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. oktober 2015; 95:1–80
 6. Rapport fra Dansk Hjertestopregister 2018 [Internet].
 7. Rapport fra Dansk Hjertestopregister 2018 [Internet].
 8. Rapport fra Dansk Hjertestopregister 2018 [Internet].

HER KAN DU HENTE EN PDF-UDGAVE AF “GENOPLIVNING”