Denne internationalt banebrydende undersøgelse har været støttet i perioden 1997-2002. Projektet er i alt støttet med kr. 14,8 millioner.

Præcisering per 12. januar 2018: Hjerteforeningen har formidlet 14,8 millioner kr. i støtte til DANAMI-2 studiet. Ud af den samlede støtte på 14,8 millioner kr. har Hjerteforeningen støttet studiet direkte med 7,3 millioner kr. og endvidere formidlet støtte på 7,5 millioner kr. fra andre kilder (fonde mm.).

 

Undersøgelsen var planlagt som et nationalt studie i fortsættelse af den første DANAMI undersøgelse, som Hjerteforeningen også sponsorerede med kr. 11,5 millioner.

Baggrund
DANAMI-2 undersøgelsen er foregået som en randomiseret undersøgelse, det vil sige ved hjælp af lodtrækning, for at sammenligne undersøgelse af effekten af primær ballon-behandling (PTCA) og behandling med blodpropopløsende medicin (trombolyse) hos patienter med en blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt).
Internationale undersøgelser viste de seneste år, at ballonbehandling af patienter med en blodprop i hjertet var lige så effektiv som blodpropopløsende medicin og antagelig bedre.  De internationale undersøgelser havde kun været udført på patienter, der blev indlagt på store, såkaldt invasive, hjertecentre.

Metode
DANAMI-2 undersøgelsen omfattede 700 patienter indlagt på landets 5 hjertecentre, og herudover 800 patienter fra 30-40 lokale hospitaler.  Undersøgelsen ville derfor også fokusere på de problemer, der var ved at transportere patienter fra lokalt sygehus til et større hjertecenter, og hvor ballon behandlingen stadig kun gennemføres.

Formål
Som mål for behandlingens effekt ville studiet registrere dødelighed, risikoen for en ny blodprop samt for betydende hjerneblødning i tilslutning til de 2 behandlinger.  Patienterne ville blive fulgt ambulant indtil et år efter behandlingen.  Ligeledes ville man se på behandlingens effekt på patienternes livskvalitet, samt de sundhedsøkonomiske konsekvenser.

Med sit landsdækkende design var DANAMI-2 undersøgelsen internationalt ret enestående, idet det ikke i noget andet europæisk land, grundet geografiske problemer og manglende koordination mellem hjertecentrene, har været muligt at planlægge en lignende undersøgelse.

Studiet blev præsenteret på den store internationale amerikanske hjertekongres den 20. marts 2002, og er i dag årsag til den banebrydende ændring i behandlingen af akut blodprop i hjertet i hele Danmark, men også mange steder rundt om i verden.