Gustav Hørsted Thyregod følger 280 patienter over 5 år for at registrere symptomer, komplikationer, indlæggelser og livskvalitet
Gustav Hørsted Thyregod fik i 2010 sammen med hjertelæger på Odense Universitetshospital og Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg 4,6 millioner kroner af Hjerteforeningen til at undersøge, om den nye kateterbaserede hjerteklapoperation kan matche åben hjertekirurgi. 280 patienter over 70 år har deltaget i projektet. De bliver fulgt de næste fem år med indkaldelse til kontrol, hvor eventuelle symptomer, komplikationer, indlæggelser og livskvaliteten undersøges.
Jeg er imponeret over, hvor velvilligt indstillet patienterne er i at deltage i en undersøgelse som vores, hvor der som bekendt kun er 50 procent chance for at få en ny behandling

Hør Gustav fortælle om sit forskning:

–   2-7 procent af alle ældre over 65 år i Danmark har en forsnævret hjerteklap i svær grad. Uden behandling risikerer de et liv med symptomer som åndenød, besvimelse og hjertesvigt. Min forskning undersøger, hvilken operation der er bedst for disse patienter. Jeg sammenligner den mere skånsomme kateterbaserede behandling – kaldet TAVI – med den kirurgiske behandling.

–   Ved den nye type behandling er det ikke nødvendigt at åbne brystkassen gennem et snit på langs af brystbenet, og hjertet skal ikke standses. I stedet fører vi en klapprotese ind via et kateter gennem et blodkar, oftest i lysken, til hovedpulsåren og videre til den syge hjerteklap, hvor den indsættes. Det nye behandlingstilbud betyder, at mange flere patienter nu bliver henvist til operation, enten den ene eller den anden type. Indtil nu har vi fulgt patienterne i et år efter operationen. Her finder vi umiddelbart færre komplikationer efter den nye behandling end med den vanlige kirurgiske behandling.

–   Vores forskning vil på sigt vise os, hvordan de to behandlinger – og specielt den nye kateterbaserede operation – påvirker patienten og dennes hjerte. Med årene vil vi få svar på, om holdbarheden af de nye klaptyper er lige så gode som dem, der benyttes til åben hjertekirurgi.

–   Vi får også svar på de komplikationer, man kan opleve efter den nye og mere skånsomme operation. Her tænker jeg specielt på de patienter, der får en pacemaker og får utæthed omkring den nye approtese. Der er ikke tidligere foretaget en lodtrækningsundersøgelse med den nye klaptype i den patientgruppe, vi har undersøgt. Sammenholdt med andre internationale undersøgelser har vi nu en bedre viden til at skræddersy behandlingen til den enkelte patient. Det vil øge livskvaliteten og overlevelsen for mange flere hjerteklappatienter.

–   Jeg er imponeret over, hvor velvilligt indstillet patienterne og deres pårørende er i at deltage. Der er kun 50 procents chance for at få en ny behandling, som vi, ved undersøgelsens begyndelse i 2009, ikke havde megen erfaring med. Vi har oplevet en fantastisk opbakning fra patienterne, som er kommet langvejs fra til deres kontrolbesøg. Det har stor betydning for kvaliteten af undersøgelsen. Det kræver også udholdenhed og megen planlægning at gennemføre så stor en undersøgelse helt fra bunden. Men med god støtte fra patienterne og Hjerteforeningen og med den nye viden, vi allerede har opnået, har det været det hele værd. (Læs resultater af studiet i Hjertenyt 2/2015).