Når patienter over 85 år besvimer og kommer på hospitalet, er en af de hyppigste årsager, for mange lægemidler, der sænker blodtrykket. Det viser ny forskning støttet af Hjerteforeningen, ønsker mere fokus på de ældre

Fire ud af 10 af de ældre på 85 år eller mere, der bliver indlagt på danske sygehuse som følge af et besvimelsesanfald, tager tre eller flere lægemidler, der påvirker blodtrykket i sådan en grad, at netop lægemidlerne kan være årsag til patienternes besvimelse.

For hvert af lægemidlerne stiger risikoen for at besvime og blive indlagt med 6 procent. Det viser ny forskning, støttet af Hjerteforeningen, som Martin Huth Ruwald, læge og ph.d. ved Gentofte Hospital, står bag.

Martin Huth Ruwald

– Jo flere lægemidler patienterne tager, jo større er risikoen for, at de oplever en ny besvimelse. Vi har også vist, at medicinens effekt er uafhængig af de sygdomme, personerne lider af. Lægemidlernes effekt er stadig en betydende faktor, selvom patienterne fejler andre ting, end det de får medicinen for, siger Martin Huth Ruwald.

Mere medicin med alderen
Den øgede risiko for at besvime som følge af medicin, der påvirker blodtrykket, gælder for alle de aldersgrupper, Martin Huth Ruwald undersøgte. Men kun blandt patienter over 85 år er polyfarmaci – det, at en patient er i behandling med flere lægemidler på en gang – den mest betydende risikofaktor for nye indlæggelser som følge af besvimelser.

Polyfarmaci er et særligt stort problem for ældre, fordi det er dem, der får mest medicin. En ud af 10 voksne danskere tager over fem receptpligtige lægemidler, mens det gælder halvdelen af alle danskere over 80 år.

– Der er givetvis en god grund til, at patienterne har fået de enkelte lægemidler. Men man skal være opmærksom på, at der kan være uheldige kombinationer. Baseret på mine resultater, så bør man på den afdeling patienten er indlagt på lave en medicingennemgang for at se om det kunne være en effekt af patientens medicin, der giver øget risiko for besvimelsesanfald, siger Martin Huth Ruwald.

Nye løsninger nødvendige
Forskningen viser også, at det ikke er tilfældet nu. For kun de færreste fik færre af de risikable lægemidler efter udskrivelsen end før. Og flere end hver femte, der har været indlagt, fordi de er besvimet, bliver det igen inden for to et halvt år. Konsekvenserne, når ældre besvimer, er ofte, at de får svære skader af deres fald, bl.a. farlige brud på hoften eller i ryggen.

Hjerteforeningens forskningschef, professor, overlæge Gorm B. Jensen, mener derfor, at der behov for nye tiltag, der kan sikre, at de ældre får den rette medicin.

– Sundhedsvæsnet er i dag ikke gearet til at tage ansvar for denne voksende gruppe af ældre patienter og sikre dem livskvalitet og sikkerhed i hverdagen. Vi mener, at landets hjerteklinikker bør sikre, at de har læger og sygeplejersker med særlig erfaring og ekspertise i ældres sygdomme og behandling, som kan fokusere på den hele patient frem for de enkelte sygdomme, siger Gorm B. Jensen.

Følgende lægemidler kan forårsage for lavt blodtryk