Forskningsudvalgets arbejde
Hjerteforeningen uddeler hvert år omkring 25 mio. kr. til forskning i hjerte-kar-sygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling. Hjerteforeningens bestyrelse fastlægger den årlige budgetramme til forskningsstøtten, som uddeles til ansøgere i fri konkurrence.
Forskningsudvalgets 14 medlemmer udpeges af Hjerteforeningens bestyrelse. Det tilstræbes at geografiske, organisatoriske og forskningsmæssige områder repræsenteres bredt.

Forskningsudvalget gennemgår én gang årligt alle de indkomne ansøgninger og udvælger de projekter med den højeste forskningskvalitet, som indstilles til støtte. Efterfølgende er det Hjerteforeningens bestyrelse, der godkender de udvalgte projekter. Hvert medlem vurderer ca. 50 forskningsprojekter og deltager i det årlige 2-dages uddelingsmøde.

 

Forskningsudvalgets sammensætning og forskningsområder

Forskningsudvalget består af 14 medlemmer, der alle er udpeget af Hjerteforeningens bestyrelse.

Medlemmernes ekspertise ligger indenfor følgende områder

 • Kardiologi
 • Basal forskning
 • Epidemiologi/Biostatistik
 • Thoraxkirurgi
 • Almen praksis/Sundhedstjenesteforskning

Forskningsudvalget – Forretningsorden

Forskningsudvalget – Habilitetsregler

Udvalgets formand

Administrerende direktør for Hjerteforeningen, Kim Høgh, er formand for forskningsudvalget.

 

Udvalgsmedlemmer

 • Overlæge, dr. med., ph.d. Henning Bundgaard, Rigshospitalet, Hjertecentret
 • Overlæge, dr.med.Thomas Engstrøm, Rigshospitalet, Hjertecentret
 • Professor, dr.med., forskningsoverlæge Boye Lagerbon Jensen, Syddansk Universitet Odense, Institut for Molekylær Medicin
 • Professor, overlæge, dr.med. Lars Køber, Rigshospitalet, Kardiologisk afsnit, Hjertecentret
 • Lektor, ph.d., Theis Lange, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Biostatisk afdeling
 • Professor, MSc., ph.d. Lars Allan Larsen, Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
 • Professor, dr.med., ph.d. Jes S. Lindholt, Odense Universitetshospital, Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afdeling
 • Professor, overlæge, dr.med. Jacob Eifer Møller, Odense Universitetshospital, Kardiologisk afdeling B
 • Overlæge, dr.med. Sten Lyager Nielsen, Århus Universitetshospital, Skejby, Hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling T
 • Professor, ph.d. Susanne S. Pedersen, Syddansk Universitet, Inst. for Psykologi og Odense Universitetshospital, Kardiologisk afdeling
 • Forskningsoverlæge, ph.d. Charlotta H. Pisinger, Glostrup Hospital, Center for Sundhed og Forebyggelse
 • Overlæge, dr.med., ph.d. Christian Juhl Terkelsen, Aarhus Universitetshospital Skejby, Hjertemedicinsk afdeling
 • Professor, overlæge, dr.med. Christian Torp-Pedersen, Aalborg Universitet, Institute of Health, science and Technology
 • Professor, overlæge, ph.d. Ann-Dorthe Zwisler, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation