The Danish Heart Score Study er et nationsomspændende forskningsprojekt, som skal bidrage med viden til at optimere den danske forebyggelsesindsats på hjerte-kar-området.

Projektet er baseret på information fra de nationale danske registre og udføres af ph.d.-studerende Jette Heberg. The Danish Heart Score Study har følgende 3 formål:

  1. At afdække regionale forskelle i forekomsten af hjerte-kar-sygdomme, forekomsten af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme, samt brugen af forebyggende behandlingstiltag for hjerte-kar-sygdomme.
  2. At udvikle et score-redskab, som kan anvendes til at beregne danske borgeres risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, og dermed til at identificere borgere i høj risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdomme.
  3. At validere det – i punkt 2 – udviklede redskab ved sammenligning af redskabets præcision og anvendelighed med det eksisterende europæiske score systems (HeartScore) præcision og anvendelighed.

Resultaterne af første del af projektet vil bidrage med mulighed for identifikation af særligt udsatte områder i Danmark, samt særlige indsatsområder for forebyggelsestiltag. På politisk niveau vil beslutningstagere, indenfor sygdomsforebyggelse, kunne anvende resultaterne til at igangsætte optimale og fokuserede forebyggelsestiltag på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Resultaterne af de to sidste dele af projektet skal bidrage til et internet-tilgængeligt redskab til beregning af den enkelte danske borgers risiko for hjerte-kar-sygdom. Redskabet skal kunne identificere personer i særligt høj risiko og vil være til brug for både læger og den enkelte danske borger. Identificering af personer i moderat eller høj risiko for hjerte-kar-sygdomme vil betyde, at de nødvendige forebyggende indsatser kan igangsættes rettidigt, fx videre undersøgelse og udredning, livsstilsændring og medicinsk forebyggende behandling.