I dag er det kun ca. 6 procent af alle lægemiddelbivirkninger, der indberettes af lægerne. Blandt andet derfor er det svært at opdage lægemiddel-interaktioner, og der er brug for en supplerende metode hertil.

En ny mulighed er data mining, som bruges til at finde mønstre i data. Netop Danmark er verdenskendt for sine omfattende dataregistre.

Ph.d.-studerende, Peter Wæde Hansen, opbygger derfor en computermetode, der med data mining af forskellige danske registre kan opdage lægemiddel-interaktioner og forudsige komplikationerne af disse.

Specifikt bliver patienter med atrieflimren undersøgt. Atrieflimren er én af de hyppigste former for hjerterytmeforstyrrelser, og over 100.000 danskere lider heraf. De fleste patienter med atrieflimren bør være i behandling med blodfortyndende medicin for at forhindre blodpropper i hjernen. Flere blodfortyndende præparater har dog kun været på markedet i kort tid, hvorfor kun få interaktioner er kendt.

Foruden at forskningsprojektet potentielt kan revolutionere lægemiddelovervågningen, vil det således også kunne resultere i en langt større patientsikkerhed for en stor gruppe danskere.

Forskningsprojektet skal fungere som model for lignende undersøgelser af lægemiddel-interaktioner for andre patientgrupper.