af Lisbeth Vestergaard Andersen
d. 28. februar 2017

Brugerinddragelse i sundhedsforskning betyder at forskningen udføres i samarbejde med eller af repræsentanter for patienter, pårørende eller befolkningen. Hjerteforeningen opfordrer forskere til at inddrage brugere i hjerte-kar-forskning. 

Formålet med brugerinddragelse i sundhedsforskning er bl.a. at skabe merværdi i form af øget relevans, forskningskvalitet og samfundsmæssig effekt af forskningen. Brugerinddragelse kan fx øge forskningens relevans ved at bidrage med nye forskningsspørgsmål. Inddragelse af brugere kan også dreje forskningens fokus mod de problemer brugerne oplever som vigtige og derved skabe større potentiale for værdifulde resultater.

I Hjerteforeningens bedømmelse af ansøgninger om støtte til forskning bliver der lagt vægt på at forskerne inddrager brugere i deres forskningsprojekt. Her under kan du finde anbefalinger til hvordan brugerinddragelsen kan foregå.

Den offentlige engelske organisation, Involve, har udarbejdet en række anbefalinger rettet til forskere, om hvordan forskere kan inddrage brugere i forskningen og hvad der er vigtigt at overveje for at opnå den ønskede merværdi af brugerinddragelsen. Involve har til formål at understøtte aktiv brugerinddragelse i sundhedsforskning i England og har arbejdet med brugerinddragelse i forskning siden 1996.

Læs Involve’s anbefalinger til forskere om brugerinddragelse Briefing notes for researchers.

Symposium om patientinddragelse i hjerte-kar-forskning

Hjerteforeningen afholder den 25. september 2017 et symposium om inddragelse af patienter i dansk hjerte-kar-forskning. Symposiet er for forskere, forskningsledere og patientrepræsentanter.

Læs mere om symposiet og tilmeld dig