af Hjerteforeningen
d. 19. februar 2015

Der søges via Hjerteforeningens elektroniske ansøgningssystem

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter, kongresrejser og til faglige og videnskabelige selskaber sendes via foreningens elektroniske ansøgningssystem.

Flere informationer om hvad der kan søges om støtte til, findes her.

Det er muligt løbende at arbejde med forskningsansøgningen til den er klar til at blive sendt.
Ansøgning og budget godkendes af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse.

Før du søger, er det vigtigt du har sat dig ind i de generelle regler og retningslinjer for at søge og modtage støtte fra Hjerteforeningen:

Hvordan fungerer ansøgningssystemet 2017 – (PDF-fil)

Generelle Regler Forskningsstøtte 2017 – (PDF-fil)

Vejledning til forskningsansøgninger 2017– (PDF-fil)

Vejledning Kongresrejselegat 2017 – (PDF-fil)

Vedrørende ansøgninger om støtte fra Børnehjertefondens forskningspulje finder du informationer på Børnehjertefondens hjemmeside