af Hjerteforeningen
d. 6. juli 2016

Gode råd om apparater, som du med fordel kan benytte til hjemmeblodtryksmåling

Blodtryksmålere til hjemmemåling er i dag så gode og af en sådan kvalitet, at du selv kan måle dit blodtryk derhjemme. Vi har samlet en række gode råd til hvilke apparater, du med fordel kan købe, og hvordan du benytter dem.

Valg af blodtryksmåler

Hjerteforeningens gode råd ved valg af blodtryksmåler:

 • Tjek, at apparatet er klinisk testet. På det danske marked forhandler For mange typer apparater gælder, at kun nogle af apparaterne er klinisk testede. Apparatet skal kunne måle på overarmen og have udskiftelige manchetter, så man er sikker på, at manchetten passer til armen. Ellers bliver målingen ikke korrekt
 • Tjek, at der medfølger udførlig brugsanvisning på dansk
 • Vedligehold apparatet – du skal have mulighed for at sende det til justering hos firmaet en gang årligt

Se liste over godkendte blodtryksmålere på det britiske hypertenssionselskabs hjemmeside (på engelsk)

Kalibrering/tjek af blodtryksmålere

Dansk Hypertensionsselskab anbefaler, at du får tjekket din blodtryksmåler en gang årligt eller efter fald på gulvet.

Blodtryksmåleren skal testes på professionelt testudstyr, hvor både apparatet og blodtryksmanchetten tjekkes for evt. fejl. Hjerteforeningen anbefaler, at du ved køb af blodtryksmåler undersøger, hvor du kan få blodtryksmåleren kalibreret.

 

Sådan måler du selv dit blodtryk

For at få en brugbar blodtryksmåling, når du måler dit blodtryk derhjemme, er det vigtigt at følge og overholde nedenstående vejledning:

 • Blodtrykket skal måles to gange om dagen. Lige før morgenmaden og lige før aftensmaden
 • Du må ikke ryge i de sidste 30 minutter, før du måler blodtrykket
 • Du skal måle 3 blodtryk, hver gang du måler blodtrykket
 • Blodtrykket måles 3 dage i træk

Selve blodtryksmålingen:

 • Blodtrykket måles på den arm, din læge har anvist dig. Husk korrekt manchetstørrelse: Læs på manchetten
 • Du skal hvile i stol med ryglæn uden korslagte ben i 5 minutter og have lejlighed til at sidde uforstyrret
 • Du skal hvile i den stol, hvor målingen udføres
 • Du må ikke tale eller bevæge dig under målingen
 • Armen skal være blottet, og der må ikke være tøj, der strammer på armen
 • Manchetten placeres på overarmen et par centimeter over albuebøjningen med luftslangen i midten og nedad
 • Manchetten må ikke stramme. En finger skal ubesværet kunne være mellem manchet og overarmen
 • Armen placeres på bordet med håndfladen opad med manchetten på højde med hjertet. Du kan eventuelt lægge en pude under armen
 • Apparatet tændes som anvist
 • Startknappen aktiveres som anvist. Apparatet foretager selv målingen. Når blodtryksmålingen er færdig, står der tre tal på skærmen. Det høje blodtryk (systoliske) og det lave blodtryk (diastoliske) samt pulsen
 • Når du har målt 3 gange og er færdig med at bruge apparatet, vil det slukke efter et par minutter

Bemærk: Elektroniske blodtryksapparater giver ikke korrekte resultater ved betydende rytmeforstyrrelser (se i øvrigt fejlkilder i manualen til din blodtryksmåler).

Når man måler blodtrykket, er det i virkeligheden blodets tryk mod pulsårens væg, man måler. Jo hurtigere blodet strømmer igennem pulsåren, desto højere bliver trykket på væggen.

Blodtrykket måles ved at pakke overarmen ind i en manchet, som pustes så meget op, at blodet ikke kan løbe igennem. Derefter lukkes luften langsomt ud af manchetten. Imens lytter lægen til blodårerne under manchetten med et stetoskop, samtidig med at han holder øje med, hvor højt trykket er i manchetten.

Når trykket er så lavt, at hjertet kan presse blod gennem blodåren, kan lægen høre pulsen i stetoskopet. Trykket i manchetten svarer nu til det systoliske blodtryk.

Luften fortsætter med at sive ud af manchetten, og på et tidspunkt ophører pulslyden i stetoskopet. På dette tidspunkt svarer trykket i manchetten til det diastoliske blodtryk.

Blodtrykket kan også måles automatisk med et blodtryksapparat.

Blodtrykket svinger i løbet af et døgn 
Når du anstrenger dig fysisk gennem arbejde eller motion, når du tager et koldt styrtebad eller bliver ophidset, stiger blodtrykket. Blodtrykket falder, når du slapper af, og det er lavest, når du sover. Derfor skal blodtrykket almindeligvis måles, efter at du har hvilet 5-10 minutter.

Det kræver flere målinger over en periode at fastslå, om blodtrykket er for højt. Der kan eventuelt være behov for, at du får lavet en døgnblodtryksmåling, hvor et apparat måler dit blodtryk flere gange i løbet af et døgn hjemme i vante rammer.

Omkring 1 million danskere lider af forhøjet blodtryk. Mere end 270.000 af dem ved ikke, at deres blodtryk er forhøjet.

Kun en tredjedel af dem, der har fået målt forhøjet blodtryk hos en praktiserende læge, får blodtrykket behandlet ned under de anbefalede grænseværdier.

Det er vigtigt at kende sit blodtryk for at undgå hjertekarsygdom. Man kan leve i adskillige år med forhøjet blodtryk uden at vide det. Ingen kender deres blodtryk, før det er målt.

Du bør få målt dit blodtryk hvert år, hvis du:

 • er over 50 år
 • tidligere har fået konstateret forhøjet blodtryk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hjerteforeningens rådgivning