GIV LIV

Socialdifferentieret hjerterehabilitering

Hjerteforeningen ønsker at inspirere de mange sygehuse og kommuner, som hver dag forsøger at inkludere deres mest sårbare borgere, til hjerterehabiliteringen. For der er stort behov. Heldigvis oplever vi i Hjerteforeningen en stigende interesse for hjerterehabiliteringsområdet. Vi møder dog også uklarheder i forhold til at vide, hvem de sårbare er, at have overblik over egnede tilbud og indsigt i, hvad det kræver af personalet og organiseringen at praktisere. Til inspiration præsenterer vi her på siden derfor tre gode bud på socialdifferentieret hjerterehabilitering og en række læringspunkter.
God læselyst!

 

Hjerteforeningen har modtaget økonomisk støtte til projektet fra: Helsefonden, Fondation Juchum, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Aktivitetspuljen 2014), Anna Margrethe & Thorkild Willemsens Almennyttige Fond, Th. Mikkelsen og Hustrus Mindelegat Fond, Direktør, kaptajn J.J. Bahnson og hustrus fond, Civilingeniør Stenild Hjorths enke Else Hjorths fond, Familien Hede Nielsens Fond, Poul og Else Tausons Fond og Købmand Chr. Wasehuus’ og hustru Helga Wasehuus’, født Larsens Fond.

 

Idekatalog og rapport

 

Med idékataloget ønsker Hjerteforeningen at inspirere de mange sygehuse og kommuner, som hver dag forsøger at inkludere deres mest sårbare borgere i hjerterehabiliteringen.

 

Rapporten præsenterer resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse af sundhedsprofessionelles og patienters erfaringer med socialdifferentieret hjerterehabilitering på fem sygehuse og i seks kommuner. Formålet med rapporten er at beskrive, hvordan man på sygehuse og i kommuner tilrettelægger hjerterehabilitering med henblik på at rekruttere og fastholde patienter, der har behov for en særlig indsats.

 

God læselyst!

 

Idékatalog

 

Rapport