GIV LIV

Information om relevante støttemuligheder for forældre til hjertebørn

Når forældre får et hjertebarn, er der forskellige støttemuligheder både under indlæggelse, i hjemmet og i forbindelse med lovligt fravær fra folkeskolen i forbindelse med f.eks. en rekreationsperiode. Hjerteforeningen har udarbejdet 3 film, der fortæller om tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt sygeundervisning.

 

 

Få dækket de nødvendige merudgifte


Video: Rie Jerichow og Marianne Bom
Foto: Signe Fiig

 

Når man er forældre til et hjertebarn, kan der komme udgifter, som belaster budgettet. I  denne video fortæller socialrådgiver Lene Nielsen fra Hjerteforeningen om muligheden for at få dækket såkaldt ’nødvendige merudgifter’.

 

’Nødvendige merudgifter’ er kort fortalt omkostninger, som I har, fordi I er forældre til et hjertebarn. Det er ekstra udgifter set i forhold til, hvad der er almindeligt i en børnefamilie.  Det kan for eksempel være udgifter til medicin, aflastning i hjemmet eller overnatning, når barnet er indlagt.

 

læs mere:

 

 

 

  • Husk, at forældre kan tage en bisidder med til møder hos kommunen, i daginstitutionen, i skolen eller på hospitalet. Læs her, hvordan I kan få en frivillig bisidder med fra Hjerteforeningen.

 

 


 

Få hjemmeundervisning når barnet har fravær fra grundskolen

 

 

Video: Rie Jerichow og Marianne Bom
Foto: Jakob Boserup

 

Skolen har pligt til at tilbyde jeres barn hjemmeundervisning, hvis det har meget fravær på grund af hjertelidelsen. Det gælder både, hvis barnet har fravær på flere end 15 sammenhængende dage, og hvis fraværet er spredt ud på mindst 15 dage i løbet af et kvartal. Når et barn i skolealderen er indlagt på hospital, har det også krav på at modtage undervisning.

 

I denne video fortæller socialrådgiver Lene Nielsen fra Hjerteforeningen, hvilke muligheder I har for at sikre, at jeres barn modtager sygeundervisning, når barnet er parat til det.

 

Det er skolelederen, der har pligt til at sørge for undervisning, hvis barnets fravær skyldes en hjertelidelse.

 

læs mere:

 

  • Læs om reglerne for sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler her

 

 

  • Husk, at forældre kan tage en bisidder med til møder hos kommunen, i daginstitutionen, i skolen eller på hospitalet. Læs her, hvordan I kan få en frivillig bisidder med fra Hjerteforeningen.

 

 


 

Få dækket tabt arbejdsfortjeneste

 

 

Video: Rie Jerichow og Marianne Bom
Foto: Jakob Boserup

 

Når man er forældre til et hjertebarn, kan det i perioder være svært at passe sit arbejde. I  denne video fortæller socialrådgiver Lene Nielsen fra Hjerteforeningen, hvilke muligheder I har for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Både lønmodtagere og selvstændige kan søge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

 

læs mere:

 

 

 

  • Husk, at forældre kan tage en bisidder med til møder hos kommunen, i daginstitutionen, i skolen eller på hospitalet.
    Læs her, hvordan I kan få en frivillig bisidder med fra Hjerteforeningen