Om HjerteKost
HjerteKost er oprindeligt udviklet i samarbejde mellem Lipidklinikken, Aalborg Universitetshospital og Hjerteforeningen.

Skemaet er udarbejdet til patienter med dyslipidæmi og/eller iskæmisk hjertesygdom. Hjertekost består af 19 spørgsmål med hver 3-5 svarmuligheder i relation til hjertevenlig kost.

HjerteKost er valideret og testet på 100 patienter med iskæmisk hjertesygdom samt 100 hjerteraske.

Anvendelse af HjerteKost er vurderet som værende god praksis i Sundhedsstyrelsens National Klinisk retningslinje for Hjerterehabilitering fra 2013.