Hjertelinjen, som er Hjerteforeningens telefon- og videorådgivning, fik ved en lille sammenkomst overrakt et certifikat med akkrediteringen af RådgivningsDanmark.

Ved en lille sammenkomst torsdag den 13. oktober hos Hjerteforeningen i København fik patientforeningen overrakt et synligt bevis på den akkreditering af Hjertelinjen, som man har arbejdet hen imod, og som man for nylig blev orienteret om, at man havde opnået.

Trine Krab Nyby, direktør i RådgivningsDanmark, som står bag akkrediteringen, var mødt frem for selv at overrække certifikatet, der fortæller om den nyvundne status for Hjertelinjens telefon- og videorådgivning.

I en tale i dagens anledning sagde Trine Krab Nyby blandt andet:

– Det er en kæmpe præstation at blive akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel, og I har gjort det! Stort tillykke med det. Det er et absurd stort og glorværdigt arbejde og proces. Det er ikke altid helt synligt, men vær ikke i tvivl. En akkreditering kommer ikke let. Dernæst skal lyde en dybtfølt tak på vegne af alle de mennesker, hvis liv I gør en forskel for – hjertepatienter, unge, voksne og ældre, forældre til hjertebørn og pårørende til hjertepatienter. Hos jer bliver de hørt – også når livet er svært. På Hjertelinjen bliver de mødt med åbenhed og respekt, og I sætter jer ind i deres livssituation og yder støtte og drager omsorg. På den måde gør I hver dag en kæmpe forskel.

Pernille Ibsen Hauge, leder af rådgivning og frivilligmobilisering i Hjerteforeningen, tog imod certifikatet og konstaterede i den forbindelse:

– Det er en rigtig stor dag for Hjertelinjen og for alle de dedikerede medarbejdere, der alle hverdage mellem kl. 9 og 16 sidder klar til at besvare spørgsmål. Vores faglighed på rådgivningen spænder rigtig bredt, og vi får hver dag en masse gode og relevante spørgsmål fra de mennesker, der kontakter os. At vi nu har opnået en akkreditering af vores arbejde, er et fagligt bevis for, at vores daglige indsats er af høj kvalitet, og at den betyder noget for mange mennesker.

Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft, var også med til overrækkelsen, og hun var meget stolt af den nye akkreditering:

– Hjerteforeningen er på en lang række områder kendetegnet af høj faglighed, og denne akkreditering af Hjertelinjen er et synligt bevis på, at vi også på rådgivningsområdet lever op til den standard, som vi ønsker. Jeg er virkelig stolt over, at vi har opnået denne akkreditering.

Hjertelinjen er Hjerteforeningens telefon- og videorådgivning, som har åbent på hverdage mellem kl. 9 og 16 og udgøres af blandt andre hjertesygeplejersker, diætister, motionsrådgivere, socialrådgivere og psykologer.