En undersøgelse i Hjerteforeningens Brugerpanel viser, at ensomhed og ængstelse er udbredt hos hjertepatienter og pårørende under corona-krisen.

Coronavirus har været i samfundet i lidt over et år, hvilket sætter sit præg på danskernes adfærd, holdninger og ikke mindst trivsel – også blandt hjertepatienter, der udgør en sårbar målgruppe.

Hjerteforeningen foretog derfor i juni 2020 en undersøgelse i hjerteforeningens Brugerpanel om behov og udfordringer i relation til coronakrisen. Der er er nu gået et halvt år med fortsatte nedlukninger og fortsat smitterisiko. Hjerteforeningen undersøgte derfor igen i februar 2021, hvordan pandemien påvirker hjertepatienter og pårørende.

Én ting står klart fra rundspørgen, og det er, at ensomheden er blevet mere markant for deltagerne i undersøgelsen. 25 procent af de adspurgte hjertepatienter oplevede således i februar 2021 svær ensomhed, mens samme andel sidste sommer var nede på 15 procent.

– Vi kan desværre se, at andelen af svært ensomme er steget markant. Ti procentpoint stigning over en så kort periode er meget bekymrende. Vi skal huske på, at det er personer, som i forvejen kæmper med en livstruende sygdom, som nu også rammes hårdt på deres mentale helbred, siger teamleder for Hjerteforeningens analyseteam, Poul Dengsøe Jensen.

– Det afspejler sig også i, at livskvaliteten er faldet en smule, når vi beder hjertepatienterne om selv at vurdere den. Blandt andet vurderer færre, at livskvaliteten er ‘særdeles god’. Og vi ser samtidig, at mange fortsat bekymrer sig under krisen.

Konkret peger tallene på, at 35 procent af hjertepatienterne og 48 procent – næsten halvdelen – af de pårørende i rundspørgen har bekymringer som følge af pandemien. Bekymringer som er begyndt at styre livet. For hjertepatienterne er det væsentligt flere end i sommeren 2020, hvor 24 procent oplevede den type bekymring.

Ja til vaccinen og gåturen
På den positive side viser undersøgelsen, at der er en udbredt ja tak-holdning til vaccinen.

– Næsten alle af de adspurgte siger ja til vaccinen, siger Poul Dengsøe Hansen.

– Det synes, vi er positivt, fordi vi netop opfordrer folk til at sige ja til den vaccination, de bliver tilbudt. Vi skal stole på, at myndighederne tager alle forholdsregler for at passe på os og kun frigiver vacciner, vi kan være trygge ved. Så lige hér vender tommelfingeren opad, selvom vi gennemgående kan se, at livet under coronakrisen virkelig sætter sit præg på hjertepatienternes trivsel.

En anden positiv tendens er, at de mange adspurgte, der lige nu oplever udfordringer med at deltage i træning eller rehabiliteringstilbud for deres hjertesygdom, svarer, at de i stedet benytter naturen til at gå ture i. Cirka syv ud af ti i denne gruppe fortæller således, at de i stedet for går ture. Og det er der brug for, fordi nedlukningen ifølge deltagernes svar er den primære årsag til udfordringer i forhold til træning og rehabilitering, der aflyses. I rundspørgen siger cirka halvdelen, som oplever udfordringer med nedlukkede træningsmuligheder, at de – måske derfor – har besluttet sig for selv at træne hjemme.

– Der er virkelig mange, der har benyttet eksempelvis naturens gangstier og grønne områder til at gå sig en tur, og det viser lidt om, at folk finder alternativer, når nu genoptræningen aflyses, og kroppen alligevel skal motioneres. Vi skal huske på, at kroppen uanset Corona-krise netop har godt af at blive rørt, og hjertets sundhed hænger tæt sammen med ens aktivitet. På samme vis ved vi, at kroppens immunforsvar har gavn af motion.

Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen i Hjerteforeningens Brugerpanel

Ensomhed
Andelen af ensomme er steget støt gennem pandemiens udvikling.
15% af hjertepatienterne følte sig ensomme i sommeren 2020
25% af hjertepatienterne følte sig ensomme i februar i 2021

Livskvalitet
Andelen af hjertepatienter med god eller særdeles god livskvalitet tyder på at være faldet i løbet af pandemien. 56 % af hjertepatienterne vurderede, at de har en særdeles god eller god livskvalitet i februar 2021. 62 % af hjertepatienterne vurderede, at de har en særdeles god eller god livskvalitet i sommeren 2020

Bekymrer sig om coronakrisen, og at den styrer livet
Mange hjertepatienter (35 %) og pårørende (48 %) har bekymringer som følge af pandemien, som er begyndt at styre livet.
Cirka seks ud af ti pårørende (63%) er bekymrede for at smitte deres pårørende.

Bekymre sig om varighed, pårørende og afstand
Hjertepatienter (70-75 %) og pårørende (68-81 %) er fortsat bekymrede for, hvor længe pandemien vil vare, hvordan det vil gå, hvis de selv eller deres pårørende bliver smittet, og hvorvidt andre mennesker overholder retningslinjerne om at holde afstand.

Bekymre sig om vaccine, mutationer og sårbarhed
Bekymringer om vaccination mod coronavirus fylder hos cirka 25-50 % af hjertepatienterne og cirka 30-60 % af de pårørende.
Eksempelvis er omkring 50 % af hjertepatienterne bekymrede for, om de vurderes som særligt sårbare, og om vaccinen vil virke på mutationer.

Ængstelse
Cirka halvdelen (49%) af hjertepatienterne oplever et eller flere symptomer på corona-ængstelse*. Det er lidt flere (cirka 45 %) end i sommer 2020). For pårørende oplever cirka seks ud af ti et eller flere symptomer på corona-ængstelse.

*Corona-ængstelse er defineret af Sundhedsstyrelsen som tilstedeværelsen af bekymringer, der som følge af pandemien er begyndt at styre hverdagslivet, påvirke sociale relationer og søvn og give fysiske symptomer, eller som betyder, at nødvendig kontakt til læge eller sygehus undgås. Disse symptomer på coronaangst/-ængstelse skal man være opmærksom på og overveje at søge hjælp til.

Genoptræning og gåture
Cirka halvdelen af hjertepatienterne, der oplever udfordringer med at deltage i træning og rehabilitering, træner selv hjemme, mens cirka syv ud af ti i stedet går ture. Nedlukningen er ifølge deltagernes svar den primære årsag til udfordringer i forhold til træning og rehabilitering.

Flere hjertepatienter (56 %) end før (42 %) oplever udfordringer med at holde sig på afstand af andre mennesker og leve et isoleret liv.

Ja til vaccinen
Næsten alle hjertepatienterne i rundspørgen ønsker at tage imod vaccinen (98 %).

Utydelighed
Over halvdelen af hjertepatienterne er ikke enige i, at retningslinjerne for vaccinationsindsatsen er klare og tydelige (65%).

 

 

Læs undersøgelsen her