Hjerteforeningen er nu klar med tre nye podcast om aortaklapsygdomme målrettet hjertepatienter og pårørende

I de første to podcast taler læge Marie Bayer Elming  med overlæge Jordi Dahl om symptomerne og behandlingen ved henholdsvis aortaklapstenose og aortaklapinsufficiens.

I den tredje podcast fortæller hjertelæge Lars Søndergaard om den kateterbaseret hjerteklapoperationen (TAVI). Hjertekirurg Gustav Thyregod gennemgår og forklarer en hjerteklapoperation herunder de forskellige typer af hjerteklapper, og de to hjertelæger fortælle om de overvejelser, lægerne gør sig, når de anbefaler det ene indgreb frem for det andet.

Du finder de tre podcasts her