Som en del af Hjerteforeningens Sundhedskonference 2020 følger nu et virtuelt efterår, hvor en temarække af webinarer kan tilgås online. 

Efterårets temaer vil blandt andet være emner som:

  • Atrieflimren og tværsektoriel hjerterytmerehabilitering
  • Moderne diabetesbehandling af patienter med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Nye guidelines for den medicinske behandling af dyslipidæmi
  • Anvendelsen af Watt-Max som test af arbejdskapacitet i kommunal hjerterehabilitering
  • Eksempler på reha­biliteringstilbud – og hvordan vi lykkes med dette.

 

Det er gratis at deltage og tilmelding kan ske på på følgende link.

Hjerteforeningens virtuelle Sundhedskonference 2020