ACE-hæmmere og angiotensin-II-receptorblokkere øger ikke risikoen for at blive smittet med eller blive alvorligt syg af COVID-19. Det bekræfter et dansk kohortestudie.

Der er ingen fare forbundet med at tage blodtrykssænkende medicin midt i en COVID-19 pandemi. Det er den klare konklusion på et kohortestudie af danske hjertepatienter, som tager blodtrykssænkende medicin, og deres risiko for at blive syge af COVID-19.

Den blodtrykssænkende medicin, ACE-hæmmere og angiotesin-II-receptorblokkere, kom ellers tidligt i pandemien under mistanke for at kunne spille en rolle både i risikoen for at blive smittet med COVID-19 og for at blive alvorligt syg af virusinfektionen.

 Årsagen til mistanken var, at virusset, SARS-CoV-2, som forårsager COVID-19, bruger overfladeproteinet ACE-2 til at inficere kroppens celler.

Behandling med ACE-hæmmere og angiotesin-II-receptorblokkere øger antallet af netop disse receptorer, og hypotesen var derfor, at virusset ville have endnu bedre muligheder for at inficere kroppens celler og dermed gøre vedkommende syg.

Fra hypotese til frygt
Ifølge Emil Fosbøl, som er overlæge på Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet og hovedforfatter på det danske studie, giver hypotesen om, at ACE-hæmmere og angiotesin-II-receptorblokkere skulle øge risikoen for at blive syg af COVID-19 god mening.

– Set ud fra et fagligt og teoretisk perspektiv giver det mening at tænke tanken. Problemet er bare, at det hypotetiske spørgsmål meget hurtigt tog kraft og udartede sig til at blive en stor frygt for mange af de mennesker, som tager blodtrykssænkende medicin, forklarer han.

Resultatet af det danske studier, og andre tilsvarende internationale studier, er derfor ikke blot vigtige set fra et medicinsk synspunkt, fortæller Emil Fosbøl:

– For mig personligt er en af de vigtigste konklusioner, at vi med vores og andres studier kan berolige en masse mennesker, som tager blodtrykssænkende medicin. Rigtig mange har gået og været bange for, at de enten var i større risiko for at blive smittet eller blive mere alvorligt syge af COVID-19. Den frygt kan vi med studiet her mane til jorden.

Studie af danske COVID-19 patienter og personer med forhøjet blodtryk
Det danske studie bygger på data fra 4.480 danskere med COVID-19 og næsten en halv million danskere med forhøjet blodtryk.

I studiet sammenligner man alvoren af COVID-19 sygdomsforløbet for dem, som var i behandling med ACE-hæmmere eller angiotesin-II-receptorblokkere, med personer, som ikke tog de to typer medicin.

Studiet viste, at der ikke var en øget risiko for at blive alvorligt syg af COVID-19, også selvom man tager højde for eksempelvis patienternes alder og køn.

Desuden undersøgte man, om personer i behandling med blodtrykssænkende medicin var i større risiko for at blive smittet med COVID-19. Heller ikke her kunne man finde en sammenhæng.

Studiet frikender dermed ACE-hæmmere og angiotesin-II-receptorblokkere for at spille en negativ rolle for COVID-19.

Ingen forskel på patientgrupper
Blodtrykssænkende medicin gives til personer med forhøjet blodtryk, men også hjertesvigtspatienter er ofte i blodtrykssænkende behandling. De forskelle har man også taget højde for:

– Vi har blandt andet sammenlignet med hvordan det er gået dem, som tager andre typer blodtrykssænkende medicin end ACE-hæmmere eller angiotesin-II-receptorblokkere, og set specifik på hjertesvigtspatienter i behandling med de to typer medicin. Heller ikke her finder vi en sammenhæng. Faktisk er det ligegyldigt hvilken faktor vi ser på – vi finder ingen sammenhæng, når man tager højde for alder og køn, forklarer Emil Fosbøl.

Fokus skal flyttes til andre risikofaktorer
På trods af det fortsat relativt lave antal COVID-19 smittede i Danmark er studiet ifølge Emil Fosbøl vigtigt, fordi vi i Danmark har så gode data at arbejde med. Han tillægger derfor studiet stor værdi i at tilbagevise hypotesen om ACE-hæmmere eller angiotesin-II-receptorblokkere negative indflydelse på COVID-19.

I samspil med de øvrige studier, som er lavet internationalt, mener Emil Fosbøl ikke, at der er grund til yderligere videnskabelige undersøgelser:

– Jeg vil mene, at vi skal bruge vores tid og energi på noget andet, for der er stadig meget vi ikke ved om denne virus og hvilke risikofaktorer, vi skal være særligt opmærksomme på. Hypotesen om, at blodtrykssænkende medicin skulle have betydning, kan vi i hvert fald med stor sikkerhed forlade, slutter han.

 

Læs artiklen publiceret i JAMA her:

Fosbøl EL, Butt JH, Østergaard L, et al. Association of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor or Angiotensin Receptor Blocker Use With COVID-19 Diagnosis and Mortality. JAMA. 2020;324(2):168-177.