Nye studier viser en betydelig risiko for, at blødninger kan dække over en bagvedliggende kræftsygdom hos patienter, der får blodfortyndende medicin.

Det er velkendt, at behandling med blodfortyndende medicin øger risikoen for blødning. Men blødningerne kan skyldes andet end bivirkninger af medicinen. Derfor har danske forskere nu undersøgt, hvor stor risikoen er for, at blødninger fra mavetarm kanalen eller urinvejene skyldes en bagvedliggende kræftsygdom hos patienter med atrieflimren i blodfortyndende behandling. 

– Der er en potentiel risiko for, at en blødningskomplikation per automatik tilskrives bivirkninger af blodfortyndende medicinDet kan betyde, at patienten ikke bliver videre udredt, og at en bagvedliggende kræftsygdom måske ikke opdagessiger læge Peter Vibe Rasmussen fra Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev-Gentofte Hospital 

Han er førsteforfatter på to nye studier, der har undersøgt sammenhængen mellem blødninger og risikoen for henholdsvis colorektal cancer og kræft i urinvejene hos 125.000 patienter med atrieflimren i antikoagulerende behandling i hvert studieStudierne er publiceret i European Heart Journal. 

Studierne viste, at patienter, der oplevede blødninger fra mavetarm kanalenhavde mellem 11 og 24 gange større tilbøjelighed til at blive diagnosticeret med colorektal cancer indenfor et år efter blødningen end patienter, der ikke oplevede blødninger. Tilsvarene havde patienterne med blødninger fra urinvejene mellem 19 og 36 gange større tilbøjelighed til at blive diagnosticeret med kræft i urinvejene.  

– Det må betegnes som en betydelig og høj risiko. Derfor er det vores helt klare anbefaling, at patienter i antikoagulerende behandling altid bliver tilbudt en nærmere udredning for bagvedliggende sygdom, hvis de oplever nedre gastrointestinale blødninger eller blødninger fra urinvejene, siger Peter Vibe Rasmussen. 

Studierne viste også, at mellem fire og otte procent blev diagnosticeret med colorektal cancer indenfor et år efter, at de havde oplevet blødninger fra den nedre del af mavetarm kanalen (absolut risiko)Ligesådan blev mellem 4 og 6,5 procent diagnosticeret med kræft i urinvejene efter at have oplevet blødning fra urinvejene 

Gælder også andre hjertepatienter 
Overlæge Morten Lock Hansen, Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev-Gentofte Hospital, er også en af forskerne bag de to studier. Han vurderer, at resultaterne for patienter med atrieflimren i antikoagulerende behandling kan overføres bredt til både hjerte-kar-patienter og behandling. 

– Man kan snildt forestille sig, at det samlede billede med, at en blødning er forbundet med så høj en risiko for underliggende kræftsygdom, også gælder for en bredere gruppe af patienter med hjerte-kar-sygdom og for andre typer af blodfortyndende behandling, for eksempel blodpladehæmmere, siger han 

Derfor understreger han, at det ikke er nok, at sundhedspersonalet er opmærksomt på ikke at slå blødningen hen som en bivirkning af den blodfortyndende medicin, men at patientuddannelse til alle patienter i blodfortyndende behandling er lige så vigtig. 

– Patienterne kan muligvis have en tendens til at nedtone betydningen af blødningen, fordi de er blevet informeret om en øget risiko for blødning i forbindelse med behandlingenDerfor er det vigtigt at gøre patienten opmærksom på, at eventuelle blødninger kan dække over en potentiel cancer sygdom, som ikke tidligere har giver sig til kende, siger Morten Lock Hansen. 

Der er intet, der peger på, at antikoagulerende behandling i sig selv øger risikoen for at udvikle colorektal cancer. 

Kilde: 

Gastrointestinal bleeding and the risk of colorectal cancer in anticoagulated patients with atrial fibrillation.  

Hematuria and urinary tract cancers in patients with atrial fibrillation treated with oral anticoagulants.