Hjerteforeningen har opdateret vejledningen for kostsammensætning til patienter med hjerteinsufficiens. Vejledningen er tænkt som et redskab for kliniske diætister til brug i diætbehandling.

Vejledningen sætter særligt fokus på de ernæringstruede patienter med hjerteinsufficiens, som ofte er en lidt overset gruppe. På grund af væskeophobninger fremstår patienten let overvægtig og ernæringsproblematikken overses. Abdominal væskeophobning giver patienten en følelses af falsk mæthed, trætheden tager energien fra madlavning, og giver færre vågne timer i døgnet. Åndenød komplicerer tyggearbejdet ved spisning. Samlet set påvirker alle disse symptomer det samlede kostindtag og hermed patientens ernæringsstatus.

Vejledningen sætter spot på problematikkerne vedrørende vægttab. Der er ikke konsensus for vægttab til patienter med hjerteinsufficiens. Alligevel fylder vægt meget i samtalen med patienten, og der findes argumentation for og imod vægttab. Flere patienter med hjerteinsufficiens opfordres til vægttab, men hvornår er det gunstigt at anbefale vægttab, og ved hvilket BMI-tal er det aktuelt? Det er vigtigt at se hele patienten og lave en individuel vurdering af, hvilket sygdomsniveau patienten er på; hvilke symptomer påvirker patienten, og hvordan er ernæringsstatus?

Vejledningen kommer omkring spørgsmålet om kosttilskud og naturlægemidler. På nuværende tidspunkt findes ingen veldokumenteret effekt af tilskud med mikronæringsstoffer, kosttilskud eller naturlægemidler til hjertepatienter, og derfor ikke grundlag for at anbefale tilskud i behandlingen af hjerteinsufficiens. Trods dette stiller hjertepatienten mange forespørgsler til naturlægemidler, kosttilskud samt andre genveje til et bedre liv. I vejledningen sætter vi lup på de mest relevante kosttilskud i relation til hjerteinsufficiens.

I vejledningen findes desuden anbefalinger for makronæringsstoffer, salt, væske og alkohol.

Læs hele vejledningen her