Sundhedsstyrelsen præciserer nu, hvilke personer der på grund af sygdom og alder er i øget risiko ved COVID-19. Sideløbende kommer Sundhedsstyrelsen også med særlige anbefalinger til personer i øget risiko.

Med udgangspunkt i den nyeste viden og dokumentation samt med faglig rådgivning fra de lægefaglige selskaber og fra mange patientorganisationer, præciserer Sundhedsstyrelsen, hvem der er i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Anbefalingerne er baseret på den tilgængelige viden på nuværende tidspunkt og kan blive revideret i takt med, at der kommer ny viden om COVID-19 eller på baggrund af epidemiens udvikling.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at følgende hjertesygdomme og -tilstande hos nogle patienter vil kunne medføre en øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19:

 • Moderat til svært kronisk hjertesvigt (NYHA III-IV).
 • Dårligt reguleret forhøjet blodtryk, dvs. symptomgivende forhøjet blodtryk eller blodtryk >= 180/100 mmHg.
 •  Højt blodtryk i lungekredsløbet (pulmonal hypertension).
 •  Svær hjerteklapsygdom pga. aorta- eller mitralstenose.
 •  Blodprop i hjertet (AKS), ballonudvidelse, bypass eller åben hjerteoperation inden for de seneste 3 måneder.
 •  Alvorlig arvelig hjertesygdom.
 •  Behandlingskrævende rytmeproblemer, herunder visse patientgrupper med ICD-enhed.
 •  Hypertrofisk kardiomyopati med blokerende fortykkelse af hjerteskilllevæggen ved udløbet fra venstre hjertekammer (udløbsobstruktion).
 •  Voksne med kompleks medført hjertesygdom (GUCH).
  Dog ikke:
  Bikuspid aortaklap uden betydende aortainsufficiens/-stenose
  Opereret/stentet coarctatio uden hypertension
  Simple skillevægsdefekter (ASD, VSD og AVSD) uden betydende klapsygdom
  Lungesygdomme

  Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Læs Sundhedsstyrrelsens udmelding i sin helhed her 

 

Anbefalinger til risikogrupper

Sundhedsstyrelsen kommer også med særlige anbefalinger til personer i øget risiko.

Anbefalingerne er baseret på den tilgængelige viden på nuværende tidspunkt og kan blive revideret i takt med, at der kommer ny viden om COVID-19 eller på baggrund af epidemiens udvikling.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko her