Som hjertepatient eller pårørende kan man have brug for at tale med et menneske, som har prøvet at være i samme situation som en selv.

I Hjerteforeningen har vi et korps af patientstøtter, som selv er hjertepatienter, og som står til rådighed med dialog og støtte.

Hvem er patientstøtterne?
Patientstøtterne har selv en hjertesygdom og er kommet videre i deres liv. De kender tankerne og følelserne omkring det at stå i krise, når man bliver ramt af hjertesygdom. De kender den fysiske og psykiske omvæltning en hjertesygdom ofte bringer med sig og de livsforandringer, der skal til for at leve et sundt og godt liv med sin hjertesygdom.

Hvad kan patientstøtter tilbyde?

  • De tilbyder en samtale, hvor patienter kan tale om alt det, der er svært, når man bliver ramt af en hjertesygdom.
  • De lytter og stiller spørgsmål. De kan besvare spørgsmål omkring deres forløb, hvis det efterspørges.
  • De viser, at der er håb forude, for de har været der, hvor patienten er og har erfaringen med at komme videre i livet.
  • De kan fortælle om hjerterehabiliteringen – hvad de oplevede, var vigtigt, og hvad de selv har gjort af positive forandringer i deres liv.
  • De har kendskab til kommunens tilbud og lokale tilbud og netværk målrettet hjertepatienter.
  • De taler også med de pårørende og kan give dem forståelse og støtte. En gruppe som ofte er overset i sundhedsvæsenet.

Hvorfor hjælper det at snakke med en patientstøtte?
Forskning viser, at patientstøtter er gode til at imødekomme patienters forhøjede emotionelle tilstand. Patientstøtterne repræsenterer sygdomshistorier, som er endt godt, og fortællingerne kan adressere to fremtrædende vilkår ved indlæggelse ‒ nemlig frygten for at dø og usikkerheden for fremtiden. De levede erfaringer med at overkomme fysiske, psykiske og praktiske udfordringer ved hjertesygdom kan styrke hjertepatienters håb for fremtiden på afgørende måder.

Hvordan bliver man patientstøtte?
Patientstøtterne har alle været igennem en visitationssamtale i Hjerteforeningen for at blive patientstøtte, og de har deltaget på et basiskursus. Grundlæggende bruger de deres empati og evner den medmenneskelige kontakt overfor et andet menneske, der har brug for støtte.

Hjerteforeningen støtter forskning i patientstøtte
Hjerteforeningen og Innovationsfonden har givet forskningsmidler til at undersøge Patientstøtte indsatsen. Senere på året vil der udkomme forskningsartikler, der omhandler patientstøtteindsatsen på hospitalsafdelingerne.

 

Sådan booker patienten en tid

  • Patientstøtterne er tilgængelige på flere af landets hjerteafdelinger og over telefonen og i videosamtaler. Men lige nu er landet ramt af Covid19, og derfor fungerer patientstøtteindsatsen per telefon og videoopkald og facetime, da det ikke er muligt for patientstøtterne at komme ud på hospitalerne.
  • Patientstøttesamtalerne handler om livet med en hjertesygdom og ikke om Covid19.
  • Patientstøtterne kan bookes til en samtale på Hjerteforeningens hjemmeside. Her kan man kan finde dem på patientstøttegalleriet hjerteforeningen.dk/patientstøtte.

 

Du finder en lille film om patientstøtterne her