Fysisk aktivitet efter en blodprop i hjertet nedsætter risikoen for at dø betydeligt. Det bekræfter et stort svensk befolkningsstudie. Studiet tydeliggør vigtigheden af fysisk aktivitet i den sekundære forebyggelse.

Det er velkendt og veldokumenteret, at fysisk aktive personer er i mindre risiko for at blive ramt af en blodprop og generelt har en lavere dødelighed. Effekten af fysisk aktivitet efter en blodprop i hjertet har dog været mere uklar. Det råder et stort svensk befolkningsstudie bod på.

Studiet, som bygger på data fra mere end 22.000 tidligere myokardieinfarktpatienter, viser, at fysisk aktivitet i tiden efter en blodprop i hjertet spiller en væsentlig rolle for den generelle dødelighed. Alle 22.000 patienter rapporterede hvor ofte på en uge, de var fysisk aktive i 30 minutter eller mere. Sammenholdt med data fra nationale svenske registrer fandt forskerne bag studiet, at dem som var vedvarende fysisk aktive, havde en lavere dødelighed, sammenlignet med dem som var inaktive.

Forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason, mener, at studiet er relevant og bidrager med ny viden:

– Det her et meget interessant studie, fordi det tyder på, at det at være fysisk aktiv efter en blodprop i hjertet virkelig spiller en afgørende rolle for dødelighed. Det ikke er noget vi tidligere har haft så klar evidens for. Desuden er det relevant, fordi det er en patientgruppe, som i forvejen har en høj risiko for at dø, og der derfor virkelig er noget at kommer efter, forklarer han.


Vedvarende fysisk aktivitet betaler sig
Patienterne i undersøgelsen angav deres fysiske aktivitetsniveau to gange. Første gang 6-10 uger efter deres blodprop og igen 12 måneder efter blodproppen. Det har givet forskerne mulighed for at se på effekten af at øge eller sænke det fysiske aktivitetsniveau over perioden. Studiet bekræfter den gavnlige effekt af fysisk aktivet i og med, at dem som var vedvarende fysisk aktiv havde den lavest dødelighed, sammenlignet med dem som er vedvarende inaktive. Men også dem som først kom i gang med at være fysisk aktive flere måneder efter blodproppen, havde en reduceret dødelighed, hvilket viser, at det aldrig er for sent at gå gang.

Med mere end 22.000 patienter inkluderet i studiet og en relativ lang gennemsnitlig observationstid per patient på 4,2 år er resultaterne ret pålidelige. Men, som det gælder generelt for observationsstudier, er det altid forbehold at tage, forklarer Gunnar Gislason:

– Vi ved eksempelvis ikke, om dem som er inaktive eller som reducerer deres aktivitetsniveau over perioden er mere syge, end dem som er aktive, eller om der er andre grunde til, at de ikke bevæger sig så meget.

Derfor giver artiklen blod på tanden til at lave flere studier, fortsætter han:

– Det kunne eksempelvis være interessant at gennemføre et interventionsstudie, hvor forskellige patientgrupper randomiseres til forskellige niveauer af fysisk aktivitet. Det ville give os endnu mere viden om effekten af fysisk aktivitet, for der er tydeligvis noget at komme efter i forhold til at hjælpe patienter med blodprop i hjertet til at leve længere.


Større vægt til fysisk aktivitet i rehabilitering
Forskerne bag studiet konkluderer, at resultaterne understøtter vigtigheden af fysisk aktivitet i den sekundære forebyggelse, og at det aldrig er for sent at gå i gang med at være fysisk aktiv efter en blodprop i hjertet. Gunnar Gislason er enig i de konklusioner:

– Studiets resultater må give anledning til, at vi i endnu højere grad end vi allerede gør det, indtænker fysisk aktivitet i hjerterehabilitering for myokardieinfarktpatienter. Jeg tænker, at fysisk aktivitet bør være en obligatorisk del af hjerterehabilitering på lige fod med medicinering, slutter han.

Læs mere om blodprop i hjertet her

 

Læs mere om studiet i denne artiklen:
Ekblom O, Ek A, Cider Å, Hambraeus K, Börjesson M. Increased Physical Activity Post-Myocardial Infarction Is Related to Reduced Mortality: Results From the SWEDEHEART Registry. J Am Heart Assoc. 2018 Dec 18; 7(24):e010108

: