Hjerteforeningen har udviklet en ny gratis materialesamling til brug for virksomheder og arbejdspladser, der ønsker inspiration og råd til at arbejde frem mod mere røgfri arbejdstid.

Hjerteforeningen har i et par år understøttet kommunale arbejdspladser, der ønsker at indføre røgfri arbejdstid. Ud fra disse erfaringer samt med konkret støtte af otte private virksomheder har Hjerteforeningen nu udviklet den første version af en materialepakke, som både er målrettet private virksomheder og offentlige arbejdspladser. Materialerne kan:

  • Vejlede beslutningsprocessen i virksomheden/arbejdspladsen om udarbejdelse og implementering af en tobakspolitik, der fremmer mere røgfri arbejdstid.
  • Vejlede selve processen med implementeringen af nye regler med fokus på involvering af medarbejderne og støtte til de rygende medarbejdere, som kan opleve reglerne vanskelige at overholde.
  • Understøtte implementering af regler gennem forslag til konkrete aktiviteter og informationer målrettet ledelsesgruppen og medarbejderne.
  • Formidle praksiserfaringer gennem kontaktmuligheder til andre virksomheder/arbejdspladser, som har gennemført stramninger af regler hen mod mere røgfri arbejdstid.

Med værktøjskassen håber Hjerteforeningen at kunne tilbyde virksomheder/arbejdspladser – herunder både ledere og medarbejdere samt andre organisationer med interesse i området – støtte og hjælp til gode måder at indføre stramninger af regler for rygning frem mod visionen om en helt røgfri arbejdstid.

Vi håber, der vil blive taget godt imod Hjerteforeningens intention om, at materialet bedst muligt kan hjælpe til, at besværligheder og ubehag for de rygende medarbejdere mindskes mest muligt.

Du finder Hjerteforeningens videns portal om røgfri arbejdstid her: https://hjerteforeningen.dk/roegfriarbejdstid/roegfri-arbejdstid/

Du finder selve materialekassen her: https://hjerteforeningen.dk/roegfriarbejdstid/vaerktoejer<https://hjerteforeningen.dk/roegfriarbejdstid/vaerktoejer/>/

Hvis du har ideer til hvordan Hjerteforeningen kan udbrede kendskabet til de gratis materialer, eller hvis du har opfølgende spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til mailadressen: Roegfriarbejdstid@hjerteforeningen.dk