Sundhedskonference 2018 havde fokus på svære følelser, sårbare patienter og slut med forbudt – læs hvad tre af deltagerne fik ud af konferencen sidste år, og hvad temaerne er i 2019.

Jeg tilmeldte mig sundhedskonferencen 2018 for generelt at tilegne mig ny viden, men min interesse blev også fanget af emnet, der berører de følelser og tanker, som kan være forbundet med at have en hjertesygdom, fortæller Lisette Aasmose, fysioterapeut og forløbskoordinator for hjerte- og kræftpatienter i Kerteminde Kommune.

Hjerteforeningens Fagnet fanger Lisette Aasmose ved konferencens morgenmad, og hun lover senere at fortælle hvad hun fik ud af dagen, hvor hun blandt andet skal til sessionen ’på en måde skal vi dø’ om patienter og pårørendes eksistentielle og åndelige tanker og ’familiekassen’ om et dialogværktøj til at inddrage familien.

Hendes kollega Nikoline Frick, diætist i Kerteminde Kommune, er ikke i tvivl om hvad hun går efter:

– Helt sikkert det kostrelaterede. Der er mange andre spændende emner, men det er kosten, jeg er her for, siger hun.

Nikoline Frick skal blandt andet se ’slut med forbudt’ om forskellige madoverbevisninger og en session om hvordan Fødevarestyrelsen håndterer, når kostrådene bliver udfordret. Også hun lover at vende tilbage.

Mere fokus på social ulighed og sårbare borgere
Hjertesygeplejerske Per H. Nielsen fra Frederiksberg Sundhedscenter oplever, at Hjerteforeningens sundhedskonferencen rammer lige ned i nogle af de områder, han har fokus på i sit arbejde. Han fortæller om formiddagens indlæg:

– Mine kollegaer og jeg kunne godt tænke os endnu mere fokus på social ulighed og sårbare borgere. Her var indlægget fra Professor Morten Sodemann om social ulighed og sundhedsvæsenets rolle i patienters sårbarhed meget brugbart. Jeg vil give nogle af hans erfaringer og analyser videre til mine kollegaer og min leder.

I flere indlæg gik det igen, at et meningsfuldt forhold til patient eller borger kan gøre den store forskel for behandlingens resultat, blandt andet i ’relationel velfærd’ med engelske Hilary Cottam.

– Jeg blev bekræftet i, hvor vigtigt relations-arbejdet er, men også at det kræver meget tid. At man skal vende bøtten om og ikke altid snakke diagnoser, men prøve at få borgeren til at byde ind med hvad der helbredsmæssigt fylder mest for ham eller hende, fortæller Per H. Nielsen.

Ensomhed kan ligestilles med rygning
Han er i sit arbejde også optaget af betydningen af ensomhed hos borgerne og hvordan ensomhed kan afhjælpes. Derfor gik han til sessionen ’Ensomhed og hjertesygdom’ af Anne Vinggaard Christensen.

– Her var det blandt andet interessant at høre, at ensomhed kan ligestilles med rygning i forhold til hvor skadeligt det er. Det vil jeg tage med mig hjem og bruge i mit arbejde for, at vi får endnu mere fokus på ensomhed.

Per H. Nielsen har stor gavn af at bruge sundhedskonferencen til at netværke med kollegaer på kryds og tværs:

– Den kommunale hjerterehabilitering er nyere end hospitalernes, så vi har stor gavn af mere netværk på tværs af blandt andet kommunerne, hvor vi kan udveksle erfaringer. Det er sådan et arrangement i dag med til at give mulighed for, siger han.

Vi skal være naturligt nysgerrige og åbne
Lisette Aasmoses førsteprioritet, sessionen ’på en måde skal vi dø’ med hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, handlede om hvor vigtigt det er som sundhedsprofessionel at tale med patienterne om deres tanker og svære følelser.

– Det var meget inspirerende. Du kan ikke undgå døden, hvis du er uhelbredeligt syg, men det interessante er, hvordan vi støtter et menneske med en alvorlig sygdom bedst muligt, fortæller hun.

– Vi kan støtte ved at skabe en ligeværdig og tillidsfuld situation med patienten, hvor vi ikke har en fast dagsorden, men er naturligt nysgerrige og åbne for hvad patienten har brug for at vende eller støttes i. I samtalen finde frem til, hvad det er, der betyder mest for patienten, så patienten får et meningsfuldt liv, ud fra de ressourcer, patienten har, forklarer hun.

Lisette Aasmoses arbejde omfatter også familiesamtaler, og hun var derfor glad for at se ’familiekassen’ med Dan Grabowski.

– Det gav mig inspiration og værktøjer, som kan hjælpe mig i de samtaler, hvor der er en kompleksitet i familien, siger hun.

’Slut med forbudt’ inspirerede
Det er en begejstret Nikoline Frick, der vender tilbage fra indlægget ’Slut med forbudt’ af Morten Elsøe.

– Det var befriende som diætist at blive præsenteret for en ny måde at se det at spise sundt på, fordi vi er udfordret af et stort antal diæter og kure, der i medierne hver især fortæller, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til at spise en sund kost, siger hun.

– Foredragsholderen vendte det hele på hovedet med det synspunkt, at der i udgangspunktet ikke er noget, der er sundt eller usundt. Det kommer an på hvordan man sammensætter sin kost og hvilke mængder, man spiser. Hvis man for eksempel kun spiser gulerødder, er det jo ikke sundt, fortæller Nikoline Frick.

Morten Elsøes’ indlæg har fået Nikoline Frick til at tænke anderledes.

– Jeg tænker mere over, hvordan jeg bruger begreberne ’sund’ og ’usund’ og at det vigtige er at spise fornuftigt og arbejde med at finde ud af, hvad der ligger til grund for, at man måske spiser for meget eller spiser på en bestemt måde. Det handler meget om vaner, siger hun.

Til dagens sidste indlæg om når Fødevarestyrelsens anbefalinger bliver udfordret, fik Nikoline Frick inspiration til, hvordan hun kan tackle, når hun af borgere bliver præsenteret for det virvar af nye tendenser, der hele tiden er på kostområdet.

Om sundshedskonferencen som helhed siger hun:

– Det har været meget, meget spændende, og der har været en god sammenhæng i det hele. Det får mig til at tænke lidt anderledes og nyt og på en mere helhedsorienteret måde.

Sundhedskonference 2019
Hjerteforeningen inviterer igen i 2019 til en spændende konference med aktuelle temaer inden for hjerte-kar-området. I år er det med ekstra fokus på pårørende, rehabilitering, børn- og unge med hjertesygdom, ernæring samt seksualitet og kronisk sygdom. Læs mere om Sundhedskonferencen og programmet her